Elitidrottare är en fantastisk resurs för näringslivet

Mycket framgångsrika idrottsstjärnor som Peter Forsberg, Magdalena Forsberg och Christina Bengtsson väljer att satsa på en andra karriär. Efter att ha gått programmet Management Diploma for Athletes (MDA) på Cruyff Institute i Stockholm går de vidare med nya projekt. Företagsledning, projektledning eller forskning – på Cruyff Institute har de blivit förberedda för nya utmaningar inom näringslivet.

Fotbollslegenden Johan Cruyff etablerade Cruyff Institute under slutet av 90-talet efter att ha identifierat det stora behovet av förberedande utbildning för idrottare som ville göra karriär inom näringslivet. Cruyff ville framförallt bidra till att minska steget mellan idrottskarriären och den framtida näringslivsanknutna sysselsättningen. Detta är fortfarande grundläggande för all utveckling som sker inom Cruyff Institute, som idag finns etablerat över hela världen.
– Fundamentet i vårt utbildningskoncept är fortfarande helt i linje med Johan Cruyffs ambition om att skapa en skola för idrottare som vill gå vidare med en andra karriär, förklarar Anders Sewerin, grundare av Cruyff Institute i Sverige.
– Vi gör dem startklara för ett nytt yrkesval, samtidigt tar vi vara på alla de erfarenheter och förutsättningar som de samlat på sig under sin idrottskarriär. Vi uppmuntrar alla våra deltagare att bygga vidare på de kunskaper och unika karaktärsdrag som de förvärvat genom sina respektive idrotter.

Ny rekryteringsbas för näringslivet
Resan som kursdeltagarna gör, från elitidrott och vidare in i näringslivet, kan i många fall vara lång. Behovet av utbildning för både idrottare och för idrotten som organisation är därför stort.
– Vi erbjuder dels möjligheter för idrottare att ta nästa steg genom vårt program Management Diploma for Athletes (MDA) som vi driver tillsammans med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, och dels kompetensutvecklar vi idrotten i stort då vi erbjuder en klubb- och sportchefsutbildning. Kursen vänder sig till alla som vill verka inom idrotten. Nu till våren startar vi ett helt nytt program som ska göra våra deltagare ännu mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, Cruyff Business Training Program. Programmet varvar teori och praktik, vi har kontakt med ett antal företag som kommer att erbjuda praktik under en viss tid.
Anders Sewerin poängterar att programmets deltagare får en möjlighet att prova på något nytt, uppleva vardagen i ett företag och känna efter vilken roll som passar just henne eller honom. Företagen får i sin tur en fantastisk möjlighet att lära känna potentiella framtida medarbetare som har väldigt mycket att erbjuda i form av erfarenhet av ledarskap, lagarbete och målmedvetenhet.

MDA ger helhetsperspektiv på företagande och ledarskap
Viktiga frågor som knyter an till hur företag styrs och utvecklas tas upp under MDA-utbildningen. Programmet ger ett helhetsperspektiv på hur företagande och ledarskap i organisationer ser ut idag.
– Vår ambition är tydlig. Vi är till för att kompetensutveckla idrottare. Det som varit en ledstjärna under deras tid som elitidrottare ska även fungera som motivation under studierna och vidare ut i näringslivet. I USA har det under en längre tid funnits möjlighet att kombinera collegestudier med idrottande, men modellen finns inte i Europa. I Sverige är vi en av mycket få aktörer som vänder sig till idrottare som vill bygga en andra karriär. Den typen av korta kurser som vi erbjuder, där man inte behöver läsa program som sträcker sig över flera år, är unika i Sverige, konstaterar Anders Sewerin.
Elitidrott kombineras med affärsinriktade studier
De korta utbildningarna gör det möjligt att kombinera olika uppgifter. F.d. landslagsspelaren Mattias Jonson har kombinerat sin MDA med att fortsätta spela för Djurgården, som exempel.
– Vi har identifierat en stark entreprenörsanda bland våra kursdeltagare där intresset för att starta och driva företag är stort. Peter Forsberg var mycket intresserad av frågor som kunde bidra till att leda företag bättre, såsom affärsutveckling och styrelsearbete. För Magdalena Forsberg skapade utbildningen en bra plattform för samordning av olika projekt. Hon har bl.a. tagit över en skogsfastighet och har en hel del andra järn i elden just nu, vår förhoppning är att utbildningen gav ökad insikt i viktiga affärsrelaterade frågor.
Det finns många fler exempel på hur elitidrottarna har gått vidare. Samuel Eriksson, som gick MDA tillsammans med Peter Forsberg och Magdalena Forsberg, är idag VD för ett företag i Borlänge. Christina Bengtsson satsar på forskning.
– Det finns oerhört många möjligheter efter utbildningen. Nästa steg för oss här på Cruyff Institute blir att utveckla program som på ett ännu tydligare sätt visar möjligheterna med att kombinera aktivt utövande av elitidrott med affärsinriktade studier. Då får idrottarna en möjlighet att påbörja kompetensutvecklingen tidigare, det blir nästa generations utbildningsmodell för oss, säger Anders Sewerin avslutningsvis.


Utbildning SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Utbildning
Nya tider – nya utmaningar

Det verkar som vi i Sverige nu börjar på ett nytt kapitel med nya riktlinjer inom utbildningssystemet där även nya utbildningsformer börjar växa fram. Vi ser en trend där allt fler utbildningsanordnare och lärosäten vill integrera en högre grad av individuellt utformade program och kurser ...

Back to top