Med passion för kommunikation

Diplomat Communications har en bred tjänsteportfölj där strategisk rådgivning möter operativa insatser inom
områdena Corporate Communications, Public Affairs och Finansiell kommunikation. Mycket av verksamheten bygger på erfarenhet, och flertalet konsulter har väletablerade kontaktnät och mångårig erfarenhet från branschen. Många har också haft ledande positioner inom näringsliv och politik, med fokus på kommunikation.

Diplomat Communications VD Anna-Karin Hedlund brinner för utveckling inom kommunikationsområdet. Kommunikation blir alltmer affärskritiskt och att vårda sitt förtroende är ett måste för moderna företag och organisationer, oavsett vilken bransch man befinner sig i eller vilka typer av produkter eller tjänster som erbjuds.. Detta ställer krav på att ha koll på sin omvärld och förstå hur man kommunicerar på bästa sätt med olika målgrupper.

Löser kommunikationsutmaningar
I takt med att den globala konkurrensen blir allt tuffare ökar också kraven på företagens kommunikation. Kunder, medarbetare, investerare och beslutsfattare och inte minst medierna måste förstå vad det är som erbjuds, vilka värden företaget står för.
Diplomat Communications hjälper sina kunder, organisationer och företag att skapa ett bra underlag och strategi för att kunna kommunicera med sina målgrupper.
– Vi är med och löser våra kunders kommunikationsutmaningar. Det är därför vi finns. Vi kan erbjuda anpassade tjänster för i princip alla typer av företag inom alla branscher. Viss tyngdpunkt finns på bygg och fastighet, läkemedel, miljö och energi, infrastruktur samt telekom. Vi är breda och kan skräddarsy team och kompetens efter vad som efterfrågas inom varje bransch, det är vår styrka, förklarar Hedlund, som tidigare varit kommunikations- och marknadschef i flera olika bolag.
– Både jag och mina kollegor på Diplomat brinner för kommunikation. Intern såväl som extern kommunikation måste fungera för att ett företag ska kunna nå framgång. Vi har många oerhört kvalificerade och utmanande uppdrag som kräver extra engagemang och strategiskt tänkande från vår sida. I mitt ledarskap på Diplomat Communications försöker jag skapa ett sunt klimat där alla kan vara med och bidra optimalt utifrån den enskilde kundens behov och samtidigt själva utvecklas och bli ännu bättre rådgivare.

Mål: att bli en av Sveriges främsta kommunikationsrådgivare
Anna-Karin Hedlund poängterar vikten av att våga delegera och ge medarbetarna ansvar. Då presterar de mer, och känner sig mer delaktiga. Med en stark tillväxtambition fortsätter företaget att förädla kommunikationsrådgivning, främst på den svenska marknaden. Idag kan Diplomat Communications erbjuda allt från rådgivning i kommunikationsfrågor till krishantering, PR- och medierelationsskapande samt tjänster förknippade med evenemang och mötesverksamhet.
– Vi är redan idag en av Sveriges ledande kommunikationsrådgivare men vi strävar självklart mot att ta ytterligare position och fortsätta växa. Det är en ständig utmaning att utveckla både företaget, medarbetarna och samarbetet med våra kunder. Vår bransch är relativt ung och har haft en kraftig tillväxt under många år. Marknaden är nu relativt mogen, vilket betyder att vi måste bli ännu bättre för att kunna ta oss an de kommunikationsutmaningar som kunder och potentiella kunder står inför. Vi måste ständigt vara lyhörda och skapa nya tjänster som passar marknaden, att vara flexibla och snabbt kunna sadla om är viktigt i vår bransch, under-
stryker Anna-Karin Hedlund.

Diplomat Communications
Diplomat Communications är en av Sveriges ledande kommunikationsrådgivare. Byrån arbetar med strategisk rådgivning och operativa insatser inom Corporate Communications, Public
Affairs och Finansiell kommunikation.
Grundat: 2003
Ägande: Grundarna Gunnar Sonesson, Anders Oremark och Björn Nyblom samt partners
Vd: Anna-Karin Hedlund
Omsättning: Diplomat Communications omsättning för 2011 uppgick till 60 miljoner kronor.
Kontor: Stockholm och Bryssel
Anställda: cirka 35 medarbetare
Dotterbolag: YouMe Agency, specialiserat inom digital reklam och PR, www.youmeagency.se
Internet: www.diplomatcom.com


Utbildning SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Utbildning
Nya tider – nya utmaningar

Det verkar som vi i Sverige nu börjar på ett nytt kapitel med nya riktlinjer inom utbildningssystemet där även nya utbildningsformer börjar växa fram. Vi ser en trend där allt fler utbildningsanordnare och lärosäten vill integrera en högre grad av individuellt utformade program och kurser ...

Back to top