Spelgrafik, 3D och Animation – en av landets 21 spetsutbildningar med riksrekrytering!

Det mycket omtalade och populära gymnasieprogrammet Spelgrafik, 3D och animation är ett estetiskt spetsprogram med riksrekrytering. Inför Gy 11 godkändes det av Skolverket som en av landets 21 estetiska spetsutbildningar. En av flera förutsättningar var att programmet, förutom att hålla god och hög kvalité, har ett etablerat samarbete med en högskola, i detta fall BTH i Karlshamn, Digitala spel.
 
Gymnasielärare Pascal Deraed som är eldsjälen bakom utbildningen hoppas på att Spelgrafik, 3D och Animation kommer att kunna bli en av landets mest eftertraktade utbildning på gymnasieskolan. Samtidigt som eleverna förväntas ta stort ansvar för sina studier och prestera toppresultat, till en viss del bestämmer de själva över sin egen inlärning. Deras aktiva påverkan i lärsituationen bidrar till att effektivisera den. Vidare handlar det om att ständigt upptäcka och applicera den nya kunskapen.
 
Landets enda spetsutbildning inom spelutveckling och multimedia
2006 började Pascal Deraed och en kollega, programmets film/tracking motion lärare Arne Karlsson, diskutera om att försöka starta ett gymnasieprogram som skulle handla om spel och multimedia. Efter en lång process startades tre år senare den specialutformade utbildningen Spelgrafik och Animation under Medieprogrammet på Törnströmska Gymnasiet.
Programmet skulle i huvudsak fokusera på det visuella där elever jobbar med olika kreativa processer med fokus på datorgrafik, animation, objektorienterad programmering med mera.
Pascals och Arnes hårda arbete ledde till att utbildningen godkändes av skolverket 2011
som en av landets totalt 21 estetiska spetsutbildningar. Anmärkningsvärt och värt att beakta är att Spelgrafik, 3D och Animation är landets enda spetsutbildning inom spelutveckling och multimedia.
– Idag pågår fortfarande arbetet för att säkerställa den höga kvalitet som utbildningen vill leverera. Skolan har till exempel anställt en lärare i objektorienterad programmering. Det känns fantastiskt att vi har kommit så pass långt här i Karlskrona, säger Pascal Deraed.
Pascal har en bakgrund inom spelgrafik och reklam. Efter flera år inom näringslivet var det dags att göra någonting annat. När förfrågan dök upp om att undervisa, nappade han genast på idén.
– Det var ett stort steg! Att förhålla sig själv till en kunskap som man har är en sak, men att få andra att lära sig utav den är en annan. De pedagogiska metoderna som läraren använder sig av i lärsituationen är avgörande. Vidare kan jag lugnt påstå att det konstruktiviska synsättet ligger till grund för min pedagogik. Det är minst sagt oerhört lärorikt och jag ångrar mig verkligen inte. Jag har verkligen funnit mig själv i att undervisa och idag skulle jag aldrig vilja lägga av med det, säger en entusiastisk Pascal Deraed.
 
Framtidens gymnasieutbildning redan idag
Spetsutbildningar avser utbildningar med stark vetenskaplig anknytning och förutsätter samverkan med högskolor och universitet. Inom ramarna för utbildningen Spelgrafik, 3D och Animation samverkar Törnströmska gymnasiet med Blekinge Tekniska Högskola (BTH).
 – Utbildningen omfattar väldigt mycket, bland annat 3D och 3D animationer som idag används i princip överallt, oavsett om det är spel, utbildning, film eller reklam. Vidare så digitaliseras samhället mer och mer och digitaliseringen får en helt annan betydelse samt större innebörd i människors erfarenhetsvärld, förklarar Pascal vidare.
Framtidens läromedel kommer i stor utsträckning att vara digitala. Ett annat bra exempel är inom medicin, där 3D modeller och 3D animationer används mer och mer för att förklara en process eller visa människokroppens inre – kort sagt, Törnströmska ger framtidens gymnasieutbildning redan idag.

Skolan för alla
Skola är för alla och Pascal menar att de resultat man uppnått i grundskolan inte alltid är avgörande för hur man presterar på Spelgrafik, 3D och Animation.
Skolan ska vara rolig och inspirera till lust att lära. Vi arbetar mycket med att skapa en bra självkänsla hos våra elever, säger Pascal. Att bli en flitig användare av ett verktyg tar tid att lära sig men det löser sig, men att skapa bra självkänsla kan vara en livslång process. Vi har skapat en bra miljö som får våra elever att växa. De får arbeta med intressanta saker, ständigt utvecklas och får hela tiden nya utmaningar som inspirerar dem till att fortsätta studera, menar Pascal.

Växande intresse
Spelgrafik, 3D och Animation har skapat ett nationellt intresse och olika aktörer hör av sig till skolan för att få veta mer om utbildningen. Det finns även ett internationellt intresse som man hoppas kunna ta tillvara på, kanske i form av utbyten, framöver.
– Vi arbetar hårt för att bli en av landets bästa gymnasieutbildningar, säger Pascal Deraed, som lagt ner hela sin själ i att bygga upp utbildningen.


Blekinge SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Blekinge
Blekinge – en attraktiv tillväxtregion

Blekinge har ett förstklassigt geografiskt läge utmed sydöstra Sveriges kust. När nya marknader i öst blomstrar har Blekinge bästa utgångspunkt i Sverige för ett utvecklat samarbete ...

Back to top