Olofström satsar på långsiktig utveckling inom teknikbranschen

Olofström är och har under en längre tid varit en av landets ledande etableringskommuner för verksamheter inriktade på komponent- och plåtbearbetning. Industriarvet grundas på inte mindre än 300 års erfarenhet av tekniska innovationer i världsklass. För att utveckla den lokala industrin och stärka det övriga näringslivet ytterligare satsar kommunen via det helägda näringslivsbolaget Olofströms Näringsliv AB på skarpa projekt som ska leda till fler arbetstillfällen och en långsiktig utveckling inom den breda teknikbranschen.

Olofström har revolutionerat den globala marknaden för metallbearbetning ur flera avseenden, bl.a. med pressautomatisering, lättviktsstänger för svetsning och emaljering av kärl. Den starka traditionen ligger till grund för vidare utveckling inom området, och idag handlar det till stor del om högteknologiska lösningar som används i princip överallt inom industrin.
– Vi har gått från att vara ett renodlat brukssamhälle till ett högteknologiskt tillverkningssamhälle. Från att vara en framstående aktör inom industriella processer har vi tagit steget vidare till att även vara ledande inom områden som tillämpad IT, säger Kjell Persson, VD Olofströms Näringsliv AB.

Jobb till 1000
Olofström har länge varit beroende av fordonsindustrin. För att balansera näringslivet och hitta fler ben att stå på satsar kommunen på andra branscher, fortfarande med anknytning till teknisk utveckling. Jobb till 1000 är en kommunal satsning för att utveckla näringslivsmiljön i Olofström. Näringslivet ska både stärkas och förnyas med målet att det inom en tioårsperiod ska skapas 1000 nya jobb inom produktion och teknikutveckling, i första hand baserade på nya marknader och ny teknik.
– Vi värnar naturligtvis om våra befintliga aktörer som Volvo, Carl Zeiss och ThyssenKrupp. Genom att vi attraherar nya aktörer till vår region stärker vi även det befintliga näringslivet som får nya kontakter och underleverantörer, förklarar Ulf Hansson, en av projektledarna för Jobb till 1000.
Utveckling föder utveckling, för varje nytt arbetstillfälle inom basindustrin så tillkommer enligt mätningar gjorda i Olofström två nya jobb inom servicesektorn. Utöver nya arbetstillfällen är målsättningen också att nya företag inom produktion och teknikutveckling ska etablera sig i kommunen.

Nytt strategiråd
Under åren 2011 – 2014 sker arbetet med Jobb till 1000 främst genom två större projekt, Entreprenörskap i Olofström och Start 11.
– Vi ser redan nu att våra insatser ger viktiga spinoff-effekter med start av nya projekt i vår region. Vi har nyligen bildat ett strategiråd i kommunen där ett antal företagsledare, politiker samt representanter från akademi och klusterbildningar finns med. Gemensamt granskar vi frågor kring vår framtid här i Olofström, vilka områden ska vi satsa på för att trygga tillväxt i vår kommun? Detta är en viktig fråga som berör alla, säger Ulf Hansson.
SVT:s ordförande Göran Johnsson är strategirådets ordförande. Bland övriga ledamöter finns representanter från bl.a. Blekinge Business Incubator, Blekinge tekniska högskola, ThyssenKrupp, Volvo och NetPort.

Internationell innovationsmiljö
Olofströms Näringsliv AB bedriver sin verksamhet i Innovation Park-området i Olofströms tätort. I företagsparken finns branschens främsta aktörer inom bl.a. robotteknik, industriell processutveckling och bearbetning av metalliska material etablerade. I dagsläget handlar det om drygt 40 företag i Innovation Park, samt företagsskola, Komvux och Yrkeshögskoleutbildning.
– Vi arbetar för att bygga upp en internationell innovationsmiljö med stark koppling till forskningsintensiva miljöer vid olika lärosäten, exempelvis Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan och Blekinge tekniska högskola. Det finns redan ett flertal doktorander här i Innovation Park och vi arbetar för att fördjupa samarbetet med akademin ytterligare, säger Kjell Persson avslutningsvis.


Blekinge SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Blekinge
Blekinge – en attraktiv tillväxtregion

Blekinge har ett förstklassigt geografiskt läge utmed sydöstra Sveriges kust. När nya marknader i öst blomstrar har Blekinge bästa utgångspunkt i Sverige för ett utvecklat samarbete ...

Back to top