Karlskronas näringsliv under ett tak

Företagarföreningen KFH är en viktig motor i Karlskronas och sydöstra regionens näringsliv.
– Vi är en fristående och politiskt oberoende förening med fler än 460 medlemmar som jobbar för framtiden och ett rikt näringslivsklimat, säger Eva-Marie Andersson, vd.

Karlskrona Företags- & Hantverksförening, KFH, startades redan 1847! Men först år 1999 anställdes föreningens första vd. En lyhörd kommunledning såg vinsten av att samverka med näringslivets företrädare, eftersom det är ett gemensamt mål att stärka näringslivsklimatet och få fler företag att vilja verka och vara i Karlskrona och Blekinge.

En effekt av det är att KFH idag bjuder in näringslivsföreträdare från olika organisationer, kommunledning och opposition till regelbundna frukostmöten för att informellt diskutera näringslivsklimat och hur samverkan kan ske i olika frågor. Förutom att ge service åt medlemsföretagen i form av utbildning, familjeaktiviteter, debatter och nätverksträffar så arrangerar föreningen också, tillsammans med Karlskrona Kommun, en årlig näringslivsdag. Evenemanget startade för åtta år sedan i mindre skala och i år (2012) deltog 130 utställare och lockade fler än 3 600 besökare till Telenor Arena Karlskrona.
Därutöver administrerar och ansvarar KFH för nätverket Industrigruppen som finns för de större arbetsgivarna med ursprung i huvudsak från tillverkningsindustrin. Här väljs en ordförande på två år i taget och nätverket fokuserar särskilt på kommunikationer, utbildning och en attraktiv livsmiljö.

– Styrelsen i KFH leds av ordförande Stig L Sjöberg, publisher och ägare till ett av Karlskronas största lokalt ägda familjeföretag. Vi har därmed en stadig grund och bred kompetens i bland annat ägarfrågor, förklarar Eva-Marie Andersson. Dessutom består styrelse och utskott av en mängd övriga företagare och företagsledare som arbetar ideellt i olika referensgrupper och utskott. Det kan gälla mentorskap, utbildning, energi, juridik och miljö m.m. Intresset från företagen att påverka och utveckla regionen är stort så det råder ingen brist på engagemang.

I huset som företagarföreningen äger på Bredgatan i Karlskrona finns tät samverkan med flera aktörer som till exempel NyföretagarCentrum, Projekt: Gröna näringar, Styrelseakademien Sydost med flera. KFH är också en remissinstans till Karlskrona kommun och gläds över att Karlskronas företag hittills klarat sig lite bättre än många andra i svåra finansiella tider.
– Vi vågar nog påstå att vårt arbete med att övertyga om vikten av ett differentierat näringsliv ändå nått fram till våra beslutsfattare. Utmaningen framöver är att få ännu fler företagare att vilja växa och verka i regionen. Vi har nätverket, porten mot Europa, och det går lätt att lära känna näringslivet och trivas här, avslutar Eva-Marie Andersson.


Blekinge SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Blekinge
Blekinge – en attraktiv tillväxtregion

Blekinge har ett förstklassigt geografiskt läge utmed sydöstra Sveriges kust. När nya marknader i öst blomstrar har Blekinge bästa utgångspunkt i Sverige för ett utvecklat samarbete ...

Back to top