Karlskrona Baltic Port knyter ihop alla transportslag med ny kombiterminal

Trots att Karlskrona Baltic Port hör till de mindre hamnarna i Sverige är den en strategiskt viktig exporthamn tack vare sitt geografiska läge som sydöstra Sveriges sista utpost. Enligt Tony Michaelsen, VD Karlskrona Baltic Port AB tillika Stena Lines linjechef Karlskrona – Gdynia, kommer tillväxten i öst att fortgå under minst två decennier framöver. Därför investeras det nu stora summor i hamnen inte minst i form av byggnation och elektrifiering av järnvägsspår ända ut i hamnområdet. Redan till hösten kommer en kombiterminal att finnas på plats.

Med tanke på att marknaderna i östra Europa växer betydligt snabbare än i väst så har det nya Europa blivit huvudfokus för export från Sverige. Stena Line har en av huvudrollerna i Karlskronas och Blekinges vision om en ökad turistinströmning från det nya Europa. Stena Line är majoritetsägare med 51 procent och ansvarig för driften av hamnen i Karlskrona genom bolaget Karlskrona Baltic Port AB. Kommunen äger resterande 49 procent.
– Karlskrona har en fördelaktig geografisk position i hjärtat av Östersjöregionen och Baltic Port har därmed absolut bästa läge för ökade samarbeten med de största expansionsmarknaderna i östra Europa, kommenterar Michaelsen.

Nya möjligheter som logistikpartner
Hamnområdet omfattar stora ytor med enorm utvecklingspotential. Idag kretsar en betydande del av utvecklingsarbetet kring att skapa en stark identitet för Karlskrona Baltic Port. Hamnen rustas upp kontinuerligt, det största just nu är utbyggnad och elektrifiering av järnvägsspår som ska förbinda de tre transportslagen sjö – väg – järnväg.
– När järnvägsspår med av- och pålastningsytor är på plats, och det blir redan nu till hösten, har vi de facto en kombiterminal i Karlskrona Baltic Port vilket i sin tur öppnar helt nya möjligheter inom logistikområdet, fortsätter Tony Michaelsen. Allt gods på tåg till och från Karlskrona med omnejd kommer att lastas och lossas i hamnen och för gods som skall vidare ut i världen sker här omlastningar till båt.

Alternativ transportkorridor
En utav de absolut viktigaste frågorna för Karlskrona Baltic Port är att få exportindustrin att inse att det finns alternativa transportkorridorer från Skandinavien till Europa.
Traditionellt så fraktas större delen av godset via Tyskland och ner till övriga Europa, man förlitar sig då mycket på långa landburna transporter. Faktum är att transportkorridoren som går från Karlskrona via Gdynia i Polen och vidare ner i Europa är betydligt kortare och mer effektiv.
– Ambitionerna bakom vår starka framförhållning kring den nya transportkorridoren stavas hållbarhet. Att Polen ligger mitt i Europa är det fortfarande många som är omedvetna om, man är helt enkelt van att förlita sig på den traditionella transportkorridoren i väst.
Detta hör också ihop med regionens satsning på intermodala transporter, där Stena Line och Karlskrona Baltic Port är starkt involverade. Michaelsen fortsätter:
– Om vi ser till det större perspektivet så är det mycket större volymer gods som ska fraktas norrut, upp mot våra Skandinaviska länder. Då ser vi att den verkligt stora tillväxtpotentialen finns i östra Europa, och därför har vi skapat kontakt och öppnat ett kontor i Ungern som fokuserar på Stena Lines fraktverksamhet i regionen. Vi ser också att stora investeringar i ny järnväg görs i öst vilket stärker vår motivation för att realisera satsningar på intermodala transporter.

Tredjepartslogistiska lösningar för framtiden
Karlskrona Baltic Port kommer tack vare den nya kombiterminalen i Verköhamnen att kunna ta fram skräddarsydda transportlösningar som också är hållbara. Med möjlighet att kombinera de tre transportsätten kan logistikflöden optimeras och bli mer ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
– Det jag ser framför mig nu är att Karlskrona Baltic Port med partners kommer att kunna erbjuda hela logistikkedjelösningar till våra kunder i framtiden, konstaterar Tony Michaelsen avslutningsvis.


Blekinge SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Blekinge
Blekinge – en attraktiv tillväxtregion

Blekinge har ett förstklassigt geografiskt läge utmed sydöstra Sveriges kust. När nya marknader i öst blomstrar har Blekinge bästa utgångspunkt i Sverige för ett utvecklat samarbete ...

Back to top