Karlshamnsfastigheter och NetPort i samverkan för utveckling av Östra Piren och NetPort Science Park

Karlshamnsfastigheter fortsätter att utveckla fastighetsbeståndet i Östra Piren tillsammans med NetPort Karlshamn AB för att skapa ytterligare möjligheter för expansion inom NetPort Science Park. Ambitionen är att bygga upp ett kluster av företag och en forskningsmiljö av hög klass, komplett med utbildningslokaler och anpassade lokaler för små- till medelstora företag inom framförallt digitala medier och intelligenta transportssystem.

Kommunalägda Karlshamnsfastigheter erbjuder anpassningsbara verksamhetslokaler till små och medelstora företag som vill etablera eller expandera sin verksamhet i Karlshamns kommun. Syftet är att aktivt bidra till Karlshamns utveckling på kort och lång sikt. Samarbete med externa partners är därför av yttersta vikt för att fastighetsbolaget ska kunna tillhandahålla attraktiva lokaler som möter hyresgästernas behov.

Långsiktig utveckling skapar tillväxt för Karlshamn
Samarbetet med NetPort är ett exempel på hur Karlshamnsfastigheter arbetar med långsiktig utveckling av fastighetsbeståndet för att möta morgondagens krav och skapa tillväxt för hela Karlshamn.
– Vi har för avsikt att vidareutveckla våra två huvudområden, digitala medier och intelligenta transportsystem (ITS), genom att skapa en gemensam plattform för aktörer inom forsking, utbildning och företagande. För att realisera projektet måste vi ha tillgång till ändamålsenliga lokaler om ytterligare minst 10 000 m2 som Karlshamnsfastigheter nu projekterar, förklarar Samuel Henningsson, VD för NetPort.
Projektet har utvecklats för att öppna upp nya marknader och knyta kontakt med företag som vill etablera sig i Karlshamn och verka nära den utvecklingsmiljö som finns här.
– Vi är precis lika lyhörda här som aktörer i större städer är, vi vill skapa tillväxt och vara en del av hela regionens utveckling, konstaterar Marie Håkansson Wahlström, VD för Karlshamnsfastigheter.

Investerar under flera decennier
Under de senaste 10 – 15 åren har kommunen satsat offensivt när det gäller att skapa tillväxt och nya möjligheter, resultaten blir bättre för varje år och nu bor det 800 fler människor i Karlshamn än år 2000, trots att prognosen visade på betydligt färre. Totalt handlar det om 3000 fler människor än vad man räknat med för drygt tio år sedan.
– Att vi är en framgångsrik tillväxtkommun råder det ingen tvekan om. Utvecklingen visar på politiskt mod och strategiska investeringar i långvariga projekt. Vi investerar under flera decennier, och kommunen har gett oss fria händer när det gäller vidare utveckling av det kommersiella fastighetsbeståndet här i Karlshamn och Svängsta. Utveckling av Östra Piren med ca 10 000 m2 fram till 2020 är en del av en större helhet, berättar Marie vidare.

Bygger in hållbarhet
En viktig parameter under byggnationen är att hållbarhet får en hög prioritet. Marie Håkansson Wahlström fortsätter:
– Eftersom vi är en mindre ort måste vi locka med andra värden, som exempelvis hög tekniknivå och framstående miljölösningar. Vi bygger in energieffektivitet från början, kyler med havsvatten och värmer med förnybara energikällor. Dessutom ska vi optimera med smarta belysningslösningar. Målet är att bygget ska miljöklassas.
En annan spännande utveckling som utmärker bygget lite extra är skrivarstugan, en lokal där forskare kan producera artiklar för vetenskapliga publikationer i en fantastisk miljö.

En miljö för alla
– En annan aspekt är att vi vill göra området tillgängligt för alla och väva in vardagen i Östra Piren och Science Park-miljön. Ytterligare ett steg i utvecklingen togs då vi knöt till oss två förstklassiga restauranger som lockar mycket folk till området, upplyser Samuel Henningsson.
Östra Piren har genom förlängning av Drottninggatan blivit en del av centrala Karlshamn och det tar endast några minuter att gå från tågstationen till Science Park-området. Det är en trivsam miljö inramad av skärgårdslandskap och frisk grön natur, en miljö där alla ska känna sig välkomna understryker Marie och Samuel slutligen.


Blekinge SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Blekinge
Blekinge – en attraktiv tillväxtregion

Blekinge har ett förstklassigt geografiskt läge utmed sydöstra Sveriges kust. När nya marknader i öst blomstrar har Blekinge bästa utgångspunkt i Sverige för ett utvecklat samarbete ...

Back to top