JIWE bidrar till att sänka den totala kostnaden under en konstruktions livscykel

Varmförzinkring ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar tack vare ett mycket bra korrosionsskydd och lång livslängd. En varmförzinkrad konstruktion med en livslängd på 60 år behöver i princip inte underhållas alls under den perioden. Motsvarande konstruktion som istället har en målad yta kräver underhåll minst vart femtonde år, och då måste hela konstruktionen målas om för att skydda mot korrosionsproblem. Varmförzinkring ger därför en betydligt lägre investeringskostnad om man ser till konstruktionens hela livscykel. JIWE sänker livslängdskostnaderna och maximerar nyttan av kundernas investeringar genom att erbjuda flexibla lösningar baserade på varmförzinkring.

Studier visar att varmförzinkring bidrar till betydligt lägre livscykelkostnader med minskat underhållsbehov. Korrosionsproblematiken minskar kraftigt med varmförzinkring vilket i sin tur minskar risken för dyra reparationer under en konstruktions livstid. Marknaden har förändrats, effektivitet och pris styr det mesta och den stora utmaningen ligger i att de viktigaste frågorna – nämligen konstruktionernas underhållskostnad och livslängd ofta glöms bort vid valet av ytbehandling.

Långsiktigt litet underhållsbehov
Valet av ytbehandling och rostskydd bör styras av långsiktiga mål med konstruktionen. Faktorer som exponeringsmiljö, korrosionshastighet och mekanisk påverkan är viktiga att ta hänsyn till för att få ut mesta möjliga av en investering där det långsiktiga underhållsbehovet är så litet som möjligt. JIWE har ett mycket starkt kunderbjudande som förenar högsta kvalitet och leveranssäkerhet med ett konkurrenskraftigt pris.
– Vi har gått från att vara en underleverantör till att idag utgöra en komplett partner som höjer värdet i våra kunders produkter och samtidigt sänker den totala kostnaden under en produkts hela livscykel, kommenterar försäljningschef Bjarne Sändergård.

Marknadens kortaste leveranstid
Från Sölvesborg utlovas leverans inom en vecka, normalt tar det fyra dagar vilket hör till marknadens kortaste leveranstider. Men JIWE har lyckats pressa ner ledtiderna ännu mer, och kan när det är riktigt bråttom leverera på bara 48 timmar.
– Med en välstrukturerad serviceorganisation vågar vi utlova så pass korta leveranstider. Under 2005 hade vi fyra fasta turer i veckan som hämtade och körde ut all produktion. Idag handlar det om minst 35 turer per vecka.


Blekinge SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Blekinge
Blekinge – en attraktiv tillväxtregion

Blekinge har ett förstklassigt geografiskt läge utmed sydöstra Sveriges kust. När nya marknader i öst blomstrar har Blekinge bästa utgångspunkt i Sverige för ett utvecklat samarbete ...

Back to top