Contribe synliggör nyttan med befintlig teknik – Internetbaserade tjänster som förenklar vardagen kan även förenkla arbetet

Karlskrona har blivit ett centrum för ICT-kompetens och utveckling i södra Sverige. Här samverkar akademi, offentlig verksamhet och näringsliv för att stärka regionens ICT-företag och skapa ett kluster som utmärker Karlskrona och Blekinge som en av landets främsta kunskapsregioner. Här finns ett bra marknadsunderlag för konsultfirmor som Contribe, som med verksamhet inom systemutveckling, test och projektledning tar den lokala och regionala IT-kompetensen till nya höjder.

Blekinge tekniska högskola, TelecomCity och det regionala näringslivet har tillsammans byggt upp en mycket framstående kompetens inom ICT i Karlskrona. Contribe verkar mitt i detta snabbväxande kluster som idag hör till ett av Nordens främsta.
– På bara tre år har vi gått från att vara ett 10-tal anställda till att idag vara knappt 30 här i Karlskrona. Vi växer med marknaden, för oss handlar det om mycket mer än enbart nya häftiga lösningar – vi levererar ren nytta för våra kunder och det gör vi genom att optimera deras teknikinvesteringar, säger affärsutvecklare Marcus Fransson inledningsvis.

Företag kan dra nytta av befintlig teknik
Contribe etablerades i Karlskrona 2007, samma år som Apple lanserade iPhone. Det blev startskottet för en uppsjö av olika produkter med liknande funktioner, däribland lösningar med det öppna operativsystemet Android. Tekniken fortsätter att gå raskt framåt. Internet har letat sig in i alla skeden av våra liv, tack vare surfplattor och smartphones kan vi vara uppkopplade i princip var som helst, när som helst. Med så många olika valmöjligheter kan det vara svårt att hänga med.
Är det nödvändigt att plöja in mer pengar i befintliga system som fortfarande fungerar? Eller går det att anpassa teknik som redan finns och på så vis optimera tidigare teknikinvesteringar? Detta är exempel på frågor som Contribe arbetar med dagligen för att skapa bättre effektivitet och lönsamhet i kundernas verksamheter.
– Många av de tjänster som vi använder som privatperson idag går att implementera och använda även i jobbet för att förbättra och effektivisera det dagliga arbetet. De internetbaserade tjänsterna förenklar vår vardag, och de kan med fördel också förenkla vårt arbete om de används på rätt sätt, förklarar Marcus Fransson.

Den stora utmaningen
Contribe hjälper företag att se nyttan i de internetbaserade tjänster som finns på marknaden idag. Många är rentav kostnadsfria! Den stora utmaningen ligger i att många företag arbetar i samma IT-miljöer som för fem – tio år sedan, och då kan det vara svårt att ta det klivet in i framtiden. Att börja använda tjänster som funnits några år eller som är nya kan kännas som ett stort steg, även om själva tjänsten inte är speciellt komplicerad.
– Mycket handlar om att ändra på invanda beteenden, det är nog den största utmaningen vi har idag snarare än implementering av själva tekniken, säger säljaren Ulf Althinsson på Contribe.

Synliggör lösningar
Ett exempel där befintlig teknik kan underlätta är användandet av läsplattor/surfplattor för hantering av digitala följesedlar vilket förenklar administrationen avsevärt. På bilden ser man hur Patrik Olausson på Åkericentralen i Karlskrona använder sig av denna lösning istället för att hantera traditionella pappersföljesedlar.
Ett annat exempel är applikationslösningen Lagagatan som används av Asfaltsbolaget. Applikationen är en interaktiv karta som hjälper Asfaltsbolaget att ha bra kontroll på sina reparationsarbeten av gator, trottoarer, vägar och parkeringsplatser.
– Det kan vara svårt för mindre företag att implementera ny teknik, ofta utgör de gamla systemen också en mycket stor investering som man fortfarande vill kunna dra nytta av. Vi kan snabbt göra en behovsanalys på plats hos kund. Vad kan vi förbättra? Vilka delar av systemet kan vi behålla? Ibland behövs det inte så mycket för att få en helt ny, modern lösning. Vi hjälper helt enkelt kunderna att identifiera vilka tjänster man kan använda sig av med hjälp av befintlig eller ny teknik, förklarar Althinsson.

Skapa balans i verksamheten
Contribe finns i Karlskrona, Malmö, Göteborg och Trollhättan. Merparten av konsulterna verkar på plats ute hos kund.
– Konsultmarknaden går upp och ner, den kan vara svår att förutspå vilket försvårar vår planering. Vi vill växa på fler ställen och därför satsar vi på att bredda vår verksamhet. Vi kommer att utveckla fler projekt in-house framöver för att skapa en bra balans. Samtidigt har vi för avsikt att hjälpa fler företag nå sin fulla potential med deras befintliga lösningar där vi gör vissa modifieringar för att uppnå ännu högre effekt. Eller så implementerar vi nya lösningar, helt beroende på vad vi kommer fram till under vår analys av situationen hos kunden, sammanfattar Marcus Fransson som avslutning.


Blekinge SNL 2013-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2013-1

Huvudtema: Blekinge
Blekinge – en attraktiv tillväxtregion

Blekinge har ett förstklassigt geografiskt läge utmed sydöstra Sveriges kust. När nya marknader i öst blomstrar har Blekinge bästa utgångspunkt i Sverige för ett utvecklat samarbete ...

Back to top