Mitthem vill bygga fler lägenheter

Mitthem är det kommunala bostadsbolaget i Sundsvall. De har cirka 5 660 hyreslägenheter i Sundsvall med omnejd och efterfrågan på bostäder är hög. I framtiden hoppas Mitthem kunna bygga fler fastigheter.
Det händer mycket i Sundsvall nu, inte minst i samband med bygget av E4:an och den nya bron. Trycket och efterfrågan på hyreslägenheter är stort och vi tittar på möjligheterna att bygga fler lägenheter för att hjälpa Sundsvall att växa, berättar Mitthems nytillträdde vd Marie Selin.

Mitthem har haft olika skepnader under årens lopp och har bland annat gått under namnet Sundsvallsbostäder. I mitten av 90-talet bytte bolaget namn till Mitthem, som till 100 procent ägs av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB. Mitthem har en balansomslutning på 1,5 miljarder kronor och sysselsätter 41 anställda.
Marie Selin kom från Vattenfall när hon tillträdde som VD på Mitthem den 1 oktober i år.
- Jag har rest mycket i mitt tidigare arbete, därför känns det väldigt bra att nu få bo i Sundsvall på heltid. Det är en trevlig plats att leva, bo och verka i, säger Marie Selin.

Minskad elförbrukning
Mitthem har gjort stora satsningar för att minska el- och vattenförbrukningen i bostäderna. Sedan 2007 har bolaget sparat 9 procent på elförbrukningen och 14 procent på vattenförbrukningen, vilket naturligtvis gynnar miljön.
- Vi följer hela tiden utvecklingen inom området och har satt upp ett mål att vi ska minska vår energianvändning med 20 procent fram till 2016. Vår ambition är att få med både medarbetare och hyresgäster i arbetet och därför har vi nu anslutit oss till den nationella Energisparkampanjen som startar nu i höst initierad av bransch och intresseorganisationen SABO. Kampanjen uppmuntrar på ett positivt sätt hyresgästerna att med små och enkla förändringar minska användningen av energi, berättar Marie Selin.

Tryggt och säkert boende
Mitthems affärsidé är att tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Sundsvalls tätort. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden.
- Vår vision är att vara Sundsvalls bästa hyresvärd och ska vi lyckas med det så måste vi arbeta offensivt och vara lyhörda inför våra hyresgäster. För att bli framgångsrika måste vi verkligen förstå våra kunders behov och samtidigt vara tydliga med hur vi jobbar och varför. Inget får falla mellan stolarna, avrundar Marie Selin.


Västernorrland SNL 2012-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-5

Huvudtema: Västernorrland
Västernorrland – spännande satsningar och ny dynamik

Västernorrland förknippas historiskt med skogsindustri och träpatroner. Och visst spelar skogen en nyckelroll för dagens Västernorrland också. Länet visar det högsta förädlingsvärdet inom näringen i hela landet, något som också bidrar till att ge länet en framskjuten placering nationellt vad gäller exportvärde per capita ...

Back to top