Intercontainer Scandinavia servar Sundsvalls industri med intermodala transporter

Intercontainer Scandinavia AB (ICS) har gjort omfattande investeringar för att utveckla transportnätet med fler destinationer under de senaste åren. I januari i år tillkom Sundsvall, som idag är företagets nordligaste punkt. Fem dagar i veckan görs ett omlopp mellan Göteborg och Sundsvall, ICS erbjuder hög frekvens med siktet ställt på växande industrikunder i regionen.

ICS opererar genom ett sammanhängande nätverk som idag sträcker sig från Malmö till Sundsvall. Företaget är uppbyggt kring ett ökande intresse för intermodala transporter och erbjuder kombitransporter för alla typer av gods. Nästan alla transportlinjer löper genom omlastningsterminalen i Västerås, det logistiska navet i verksamheten. Sundsvall är ett undantag, linjen öppnades i januari i år och är en direktförbindelse mellan Göteborg och Sundsvall.
– Det är fantastiskt att vi idag kan erbjuda kombitransporter mellan Göteborg och Sundsvall, behovet är stort och våra tjänster löser en stor miljöutmaning där våra transporter ersätter ett stort antal lastbilar på vägarna, säger Peter Gustavsson, VD på ICS.

Investerar i kundernas intressen
I Sundsvalls kombiterminal tas godset om hand av Logent. I Göteborg hanteras ICS volymer av RPG, som också är en av företagets största kunder.
– Vi identifierade en stor tillväxtpotential med markandsförändringar i Sundsvallsregionen och beslutade oss då för att satsa, fortsätter Peter Gustavsson.
Efter diskussioner med både nya och befintliga kunder gjordes investeringar i en ny tågpendel som körs i samarbete med RushRail.

Ser stor potential i ny kombiterminal
– Vi servar den växande industrin i Sundsvallsregionen med inrikes- och utrikestransporter. Vi ser också en stor potential i den nya kombiterminalen som planeras i Tunadalshamnen, som intermodal aktör kan vi dra nytta av den nya logistikparken där flera olika aktörer kommer att mötas, berättar operativ chef Claes Sörman.
Det planeras bl.a. för elektrifierade järnvägsspår ända ut i hamnen och det kommer förmodligen att innebära större volymer för ICS. Peter Gustavsson avslöjar att utvecklingen troligtvis också medför en utökning av antalet tågpendlar på linjen.


Västernorrland SNL 2012-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-5

Huvudtema: Västernorrland
Västernorrland – spännande satsningar och ny dynamik

Västernorrland förknippas historiskt med skogsindustri och träpatroner. Och visst spelar skogen en nyckelroll för dagens Västernorrland också. Länet visar det högsta förädlingsvärdet inom näringen i hela landet, något som också bidrar till att ge länet en framskjuten placering nationellt vad gäller exportvärde per capita ...

Back to top