Torsboda terminalen snart färdigställd

Efter drygt fem års intensivt arbete är den nya kombiterminalen i Torsboda nu under full utbyggnad. Bygget är en satsning mellan två privata aktörer och i stark samverkan med kommunledningen i Timrå kommun. Gestrike Invest inledde satsningen genom att köpa en industrifastighet och stora arealer mark i kommunen. tillsammans med Delta Terminal AB, som driver verksamheten operativt, är man i färd med att skapa ett logistikcentrum under varumärket Midnordic Logistics Center. Som namnet antyder handlar det om ett nytt centrum för logistik i Mittsverige där alla transportslag möts.

Intermodala transporter har blivit en ny grön våg. Att kombinera olika transportsätt gör det möjligt att optimera godsflöden till det yttersta – man sparar både pengar och miljö. Att bygga en kombiterminal i Torsboda, med koppling till industriområdet i Söråker i Timrå kommun, är genialiskt ur logistiksynpunkt. Här möts nämligen järnväg, landsväg, flyg och sjötransporter. Området kommer att locka till sig nyetableringar tack vare det extremt goda läget. För att detta skall förverkliga en sådan önskvärd tillväxt krävs nyinvesteringar i infrastruktur. Gestrike Invest och Delta Terminal genomför detta utvecklingsarbete tillsammans och Gestrike Invest AB har under fem års tid investerat mångmiljonbelopp i den nya logistikparken.

En av Mittnordens viktigaste kombiterminaler
Delta Terminal AB sköter hamnarna i Söråker och Härnösand, båda kännetecknas av god infrastruktur med stora terminalytor och järnväg ända in i hamnen. Företaget axlar nu också driftansvar för den nya kombiterminalen som färdigställs under 2013. Som neutral terminaloperatör kommer Delta Terminal att hantera olika typer av gods från ett stort antal aktörer.
– Det som är speciellt utmärkande för vårt långvariga samarbete med Gestrike Invest är att vi har en öppen dialog där andra aktörer, inte minst Timrå kommun, är med och bidrar till vidare utveckling. Projektet resulterar i en för Mittnorden och regionen strategiskt viktig kombiterminal, vilket inte skulle kunnat genomföras om vi inte haft kommunens stöd genom hela processen, berättar Björn Amnow, projektledare med ansvar för utbyggnaden av Torsboda Terminalen.
Projektet bidrar till att binda ihop olika transportkorridorer, inte minst i öst-västlig riktning, och är därför en viktig grundsten för framtida företagsetableringar i Timrå och hela regionen.
Landshövding Bo Källstrand har själv i samband med att satsningen presenterades vid ett större evenemang i fjol, konstaterat att kombiterminalen placerar Västernorrland och Söråker på kartan.

Ökar regionens attraktionskraft
I samklang med logistikparken som byggs i Sundsvall gör kombiterminalen i Torsboda regionen till ett logistiskt nav för godsflöden i alla riktningar. Att man kommer att nischa in sig på olika godstyper gör att regionen som helhet blir mer konkurrenskraftig. Ambitionen är att motivera till att större godsflöden flyttas norrut i och med att perspektivet vidgas.
Janaxel Näsman, Gestrike Invests ägare, är inte orolig för konkurrens från Sundsvalls logistikpark, utan ser snarare möjligheter i att det etableras ytterligare en stark aktör i Västernorrland, något som Johan Stén, VD för Delta Terminal AB, håller med om.
– Vi tycker det är viktigt att hålla en öppen dialog med våra branschkollegor i Sundsvall. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer, vi kommer att fortsätta samverka och i framtiden kommer våra terminalers verksamheter utan tvekan att komplettera varandra, säger Johan Stén.


Västernorrland SNL 2012-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-5

Huvudtema: Västernorrland
Västernorrland – spännande satsningar och ny dynamik

Västernorrland förknippas historiskt med skogsindustri och träpatroner. Och visst spelar skogen en nyckelroll för dagens Västernorrland också. Länet visar det högsta förädlingsvärdet inom näringen i hela landet, något som också bidrar till att ge länet en framskjuten placering nationellt vad gäller exportvärde per capita ...

Back to top