Swerock levererar 200.000 ton betong till den nya E4:an och bron i Sundsvall

– Nu levererar vi totalt cirka 80.000 kubikmeter, d.v.s. 200.000 ton betong till den nya E4:an och bron över Sundsvallsfjärden. Det här projektet är det största som har hänt i Sundsvall på många år.
Det säger Arne Wikström, som är platschef på Swerock.

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och anläggningsindustrin. Närhet till kunden är en förutsättning för effektiva, snabba och säkra leveranser och därför är Swerocks grus- och bergtäkter väl lokaliserade över hela Sverige. Företaget har totalt 45 betongfabriker och mobila enheter över hela landet.
Fabriken som levererar betongen ligger i Birsta, Sundsvall.
– Vi tillverkar färdig fabriksbetong och kör ut till kunder, som består av både byggföretag och privatpersoner. Vi levererar främst med inlejda åkarbilar till kunder i närområdet, Sundsvall, Timrå och Härnösand, berättar Arne Wikström.

Betong till E4-projektet
– Vi har hand om alla betongleveranser till den nya E4:an från Myre söder om Njurunda fram till Skönsberg. Vi levererar även betong till den stora bron över Sundsvallsfjärden, varav större delen är frystestad. En normal årsproduktion för oss brukar ligga på cirka 15.000 kubikmeter betong, men nu ligger vi på mycket mer än det dubbla, säger Arne Wikström och tillägger:
– Den här bron över Sundsvallsfjärden har man pratat om sedan 50-talet och nu har man äntligen kommit till skott. Vi tycker det känns mycket trevligt att vara betongleverantör till de ansvariga för det här projektet.

Swerock levererar också betong till Bergeforsens kraftverk, som är en ovanjordsanläggning i Indalsälven. Som ett led i arbetet för att nå Vattenfalls mål att förlänga vattenkraftsverkens livslängd ska Bergeforsens kraftverk renoveras och en ny utskovskanal ska byggas. Arbetet med den nya utskovskanalen påbörjades i juni 2011 och beräknas vara avslutat 2014.
– Det kommer att bli Sveriges största tunnel för att släppa igenom vatten och anledningen till bygget är man ska klara eventuella översvämningar. Man kommer även att se över stora delar av alla älvar i området, berättar Arne Wikström.

Tre ben att stå på
Swerock har tre ben att stå på:
• betong
• grus & berg
• transport & maskin
Swerock tillhandahåller allt från sand, grus, singel, makadam, bergkross, stenmjöl och sjösten till jordprodukter. Produkterna säljs för avhämtning eller leverans.
Som en stor leverantör av transport- och maskintjänster kan Swerock erbjuda kunderna en mängd olika typer av transportresurser och entreprenadmaskiner.
– Vi är väldigt noga med vår lokala förankring och vi är personliga. Vi ska fortsätta att utveckla och förnya maskinparken och utbilda ny personal och jag ser framtiden an med tillförsikt för Swerock, säger Arne Wikström.


Västernorrland SNL 2012-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-5

Huvudtema: Västernorrland
Västernorrland – spännande satsningar och ny dynamik

Västernorrland förknippas historiskt med skogsindustri och träpatroner. Och visst spelar skogen en nyckelroll för dagens Västernorrland också. Länet visar det högsta förädlingsvärdet inom näringen i hela landet, något som också bidrar till att ge länet en framskjuten placering nationellt vad gäller exportvärde per capita ...

Back to top