Näringsliv 2012-5

Västernorrland SNL 2012-5 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Västernorrland
Västernorrland – spännande satsningar och ny dynamik

Västernorrland förknippas historiskt med skogsindustri och träpatroner. Och visst spelar skogen en nyckelroll för dagens Västernorrland också. Länet visar det högsta förädlingsvärdet inom näringen i hela landet, något som också bidrar till att ge länet en framskjuten placering nationellt vad gäller exportvärde per capita ...

Artiklar i detta nummer
Back to top