Conrit fortsätter att knyta starka band med lokala aktörer

Små serier och skräddarsydd enstycksproduktion har blivit Conrits specialitet. Företaget fokuserar på mekanisk bearbetning och erbjuder legotillverkning med stark prägel på kvalitet och leveranssäkerhet. Som en mindre aktör kan Conrit erbjuda korta ledtider och hög tillgänglighet, samtidigt har man erfarenhet och resurser som motsvarar den större aktörens. VD och majoritetsägare Lars Berglund tror på en fortsatt stark utveckling framöver tack vare långsiktiga samarbeten med flera regionala nyckelaktörer.

Conrit grundades redan 1973 och drivs i nuvarande form med fokus på mekanisk bearbetning och då framförallt av korta serier sedan 2005. Lars Berglund äger 50 procent av företaget och resterande 50 procent ägs av tre andra kompanjoner som också varit med sedan 2005. Idag sysselsätter Conrit ett 20-tal personer.

Nyinvestering och nyrekrytering går hand i hand
Att snabbt kunna ställa om och producera exakt det kunden vill ha är företagets främsta styrka. För att klara det krävs lojal och engagerad personal, enligt Berglund har Conrit haft en oerhörd tur i att hitta rätt personer för uppdraget – och man fortsätter nu att rekrytera inför kommande expansion.
– Under se senaste sju åren har vi investerat kontinuerligt och satsat mycket på att förnya maskinparken. Varje ny maskin kräver ju också att någon kan sköta den, därför går nyinvestering och nyrekrytering hand i hand i den här branschen. Eftersom vi själva till stor del lär upp vår personal är det viktigt att vi satsar på rätt person från början, och nu står vi återigen inför denna utmaning då vi söker utöka med ytterligare någon anställd under hösten, förklarar Lars.

Vågar ta ytterligare investeringar
Atlas Copco, ABB, Alstom och SSAB – Conrit samarbetar med de största aktörerna när det gäller långt specialiserade mekaniskt bearbetade komponenter.
– Vi har en hög problemlösningsgrad och kan lösa det mesta inom vår nisch. Vi lyckades med stor framgång knyta till oss två starka kunder i fjol som gjort att vi kunnat utveckla vår verksamhet ytterligare. Tack vare Bharat Forge och SSAB som nya stadiga kunder kan vi nu ta ytterligare investeringar, avslöjar Lars.

Satsar mycket lokalt framöver
Atlas Copco är en av företagets äldsta kunder som också varit med under perioder då Conrit omorganiserat och formats mot dagens inriktning. Under de senaste åren har man valt att renodla verksamheten och satsa på legotillverkning fullt ut, därför sker konstruktion numera i samarbete med externa partners.
– Vi har relativt nyligen inlett samarbete med en partner i Västerås, Deva Mecaneyes, som konstruerar specialmaskiner och lyftverktyg bland annat. Vi tillverkar och monterar enligt deras ritningar och har på så vis effektiviserat vår egen verksamhet avsevärt, förklarar Lars Berglund, som ser mycket positivt på framtiden – inte minst tack vare ökade samarbeten med lokala/regionala aktörer.


Transport & Logistik SNL 2012-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Svensk sjöfart behöver ökat politiskt engagemang

Det finns en stark politisk ambition om att skapa bättre förutsättningar för den svenska transportindustrin, inte minst handlar det om att skapa lönsamhet i att välja gröna lösningar ...

Back to top