ÅF designar belysningslösningar för framtidens centrala stadsrum – A Room with a View har fått en ny innebörd

Slussen är en av Stockholms viktigaste historiska knutpunkter. Efter 75 år är den i stort behov av renovering och modernisering för att passa dagens behov. Nya Slussen ska bli en samlingspunkt för människor och samtidigt fortsätta vara en viktig knutpunkt för ett miljövänligt resande – ett nav med ökad tillgänglighet för kollektivtrafik, cyklister och gångtrafikanter. Teknikkonsultföretaget ÅF har fått i uppdrag från Stockholms Stad att planera och utveckla en komplett belysningslösning, inkluderande både design och teknisk projektering, för att lyfta det moderna stadsrummet och samtidigt skapa en kulturrik atmosfär som vittnar om Slussens långa historia.

ÅF är ett heltäckande teknikkonsultföretag som kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modern teknik med en sekellång tradition och förankring i svensk industri. Företaget genererar tillväxt för den lokala och regionala industrin över hela Sverige och har dessutom en omfattande projektverksamhet utomlands vilket gör att ÅF idag kan visa upp skarpa referensprojekt världen över.
ÅF består av fem divisioner: Industry, Infrastructure, Technology samt International North och International South. Under varje division finns ett antal sektioner som fokuserar på allt från utveckling av mobiltelefoni till projektering av kompletta energianläggningar. ÅF Lighting är ett växande affärsområde under Infrastructure, och det är denna division som fått uppdraget att leverera en heltäckande, modern belysningslösning till nya Slussen i Stockholm.

Attraktiv mötespunkt med rätt belysning
Stockholms Stads vision för framtidens Slussen omfattar framförallt krav på ökad tillgänglighet med en effektiv, trygg samlingspunkt för resande. Samtidigt ska man skapa en attraktiv mötespunkt med parker, nöjen och kultur, restauranger och caféer. Projektet är mycket långsiktigt och nya Slussen ska invigas 2020. ÅF har redan påbörjat arbetet med att utveckla framtidens belysningslösningar med ansvar för både design, form samt teknisk funktionalitet.
Förutom att skapa trygg belysning som ger god stämning i det centrala stadsrummet ansvarar ÅF även för trafikapparatens belysning. Projektet kräver en samlad kraftansträngning där man tar tillvara på kompetens från hela ÅF Lighting i Sverige och Danmark för att skapa en lösning som passar det moderna samhället – nu och i framtiden.
– Den stora utmaningen ligger i att på ett effektivt sätt kombinera estetik, miljö och funktion. Vi arbetar alltid efter ett holistiskt perspektiv med fokus på att i varje unikt fall hitta balansen mellan de tre delarna, förklarar belysningsarkitekt Frida Nordmark, stationerad i Köpenhamn.

A Room with a View
Nya Slussen är ett av Sveriges största infrastrukturella projekt där ÅF fått förtroendet att skapa effektiva och miljöförhöjande belysningslösningar.
– Vi har tagit fram ett koncept för nya Slussen som vi kallar för ”A Room with a View”, som precis som romanen av EM Forster ska knyta an till det klassiska och traditionella men som också ska vara unikt och nytänkande. Det handlar framförallt om att skapa lösningar som placerar människors liv och behov i centrum. Stadsrummet ska präglas av genuina känslor och skapa naturliga mötespunkter. Detta förstärks med rätt belysning, ljus som säkrar den fina utsikten, bl.a. över vattnet i anslutning till Slussen, berättar Frida Nordmark vidare.

Förstärker ÅF Lighting
Det traditionella ska bevaras, men samtidigt måste nya Slussen möta framtidens krav. Effektiv belysning är då en del av helheten.
– Vi arbetar intensivt för att förstärka Lighting inom ÅF, projektet nya Slussen är bästa tänkbara för att skapa synergier genom hela divisionen eftersom det kräver samlad kunskap från hela Skandinavien.
Frida Nordmark understryker att projektet ger en stark exponering för ÅF generellt.
– Vi har all kompetens in-house, från ljusdesigners och arkitekter till elingenjörer och fysiker som kan rita optik och säkra en teknisk hållbar anläggning. I vårt team ingår även medarbetare som har specialiserat sig inom kultur, kommunikation och grafisk design inom just belysningsområdet. Vi skapar nu uttrycket och formen för belysningen som ska prägla nya Slussen. Tekniken som realiserar uttrycket kommer att förändras och förnyas under åren innan invigningen 2020, därför måste vi designa lösningar som håller för framtiden – detta är vår största utmaning, men samtidigt oerhört spännande, säger hon avslutningsvis.


Transport & Logistik SNL 2012-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Svensk sjöfart behöver ökat politiskt engagemang

Det finns en stark politisk ambition om att skapa bättre förutsättningar för den svenska transportindustrin, inte minst handlar det om att skapa lönsamhet i att välja gröna lösningar ...

Back to top