Kiruna Wagon tillför stark teknisk kompetens och stabilitet i växande region

Kiruna Wagon har under september månad firat att man levererat den tusende malmvagnen till LKAB. Samarbetet med landets främsta gruvbolag har pågått sedan 2004, då Kiruna Wagon etablerades tack vare en stororder från LKAB som efter hand utökats till 1130 vagnar. Parallellt så undersöker Kiruna Wagon ständigt nya möjligheter, i våras knöts avtal med Northland Resources för leverans av specialvagnar för transport av malmkoncentrat från Svappavaara till Narvik. Samtidigt siktar man på exportmöjligheter genom framtida samarbeten med världens främsta gruvnationer.

Slutleveransen av LKAB:s stororder sker under sommaren 2013. Tillverkningen av LKAB:s malmvagnar är ett omfattande svenskt industriprojekt genomsyrat av samverkan, där Kockums i Malmö bygger chassiet till vagnarna innan de sedan kompletteras med korgar på Kiruna Wagon. Kockums har gedigen erfarenhet efter att ha tillverkat tiotusentals järnvägsvagnar sedan mitten av 1800-talet. Samtidigt har samarbetet fungerat väldigt bra mellan såväl Kockums som LKAB, Kiruna Wagon och alla de verkstadsföretag i Kiruna som har stått för tillverkning av delar till vagnarna.

Driver på utvecklingen
Som legomontörer sysselsätter Kiruna Wagon betydligt fler än företagets 30-tal anställda.
– Vi förlitar oss mycket på lokala underleverantörer och kan vid produktionstoppar sysselsätta mer än 100 personer här i regionen, fördelat på vår egen verkstad samt hos våra underleverantörer. Vi är därför en viktig arbetsgivare som driver på ytterligare utveckling i regionen, säger Fredrik Kangas, VD Kiruna Wagon.
Kiruna Wagon höjer också tekniknivån och tillför stabilitet med en långsiktig serieproduktion som sker lokalt. Tillsammans med ägarna Nybergs Mekaniska Verkstad AB och Rönnqvist & Wettainen AB i GMK Koncernen står Kiruna Wagon för en heltäckande kompetens inom tillverkning av komponenter och helhetslösningar för svensk basindustri.
– Vi verkar inom en specialnisch där vi uteslutande tillverkar malmvagnar här på Kiruna Wagon. Våra ägare står dessutom för avancerade verkstadstekniska lösningar och skärande bearbetning, svetsning samt underhåll. Tillsammans är vi kraftfulla här i regionen. Vi arbetar med lösningar av hög teknisk kaliber och vi expanderar i takt med gruvindustrin, fortsätter Fredrik Kangas.

Stororder till Pajala
Pajala har liksom Kiruna en växande gruvindustri med fantastiska möjligheter för ett företag som Kiruna Wagon. I våras tecknades ett avtal med Northland Resources, ett internationellt gruvbolag med intressanta projekt i både Finland och Sverige varav ett i Kaunisvaara strax utanför Pajala. Avtalet omfattar leverans av 150 specialvagnar anpassade för malmkoncentrat.
Vagnarna ska transportera malm från Northlands omlastningsterminal i Pitkäjärvi, Svappavaara, via Malmbanan till den isfria hamnen i Narvik. För att kunna trafikera Malmbanan måste vagnarna uppfylla en rad tuffa krav som reglerar bl.a. vikt, lastkapacitet och storlek.
– Vi har lyckats ta fram en optimal design som kombinerar hög kapacitet med låg vikt, förklarar Fredrik Kangas. Moderna gruvföretag kräver kostnadseffektiva lösningar som dessutom håller högsta kvalitet och säkerhet. En tuff kombination, men tack vare omfattande tester och med erfarenhet från våra tidigare projekt har vi konstruerat en lösning som dels klarar Malmbanans restriktioner och dels möter kundens krav.
Northland hanterar i huvudsak malmkoncentrat som till skillnad från LKAB:s malmproduktion i Kiruna och Malmfälten är som ett finkornigt pulver. För malmpellets tillämpas en lösning där man helt enkelt lossar genom en lucka, men vid lossning av malmkoncentrat krävs en annan lösning. Vagnarna som produceras för Northland är utrustade med vändbara korgar som roterar 148 grader, ramen står fortfarande kvar på järnvägsskenorna. Rotationen, i kombination med den runda formen på korgarna, skapar optimala förutsättningar för effektiv tömning.

Framtiden finns i de stora gruvnationerna
Kiruna Wagon inleder kontinuerligt nya samarbeten med ledande aktörer verksamma inom den svenska gruvnäringen. Ambitionen är att på sikt kunna knyta avtal med gruvbolag som verkar i de riktigt stora gruvnationerna i världen såsom Brasilien, Kanada, Sydafrika och Australien. Faktum är att Kiruna Wagon redan idag har förfrågningar från hela världen. Fredrik Kangas räknar med att kunna påbörja samarbete med en eller ett par internationella aktörer inom två år.
– Vi arbetar mycket långsiktigt. Då vi etablerades var det med en man som tillsammans med ett fåtal inhyrda började leverera till LKAB, idag är vi över 30 i produktionen, poängterar Fredrik Kangas, som haft en ledande position på Kiruna Wagon sedan 2005 och som med ett förflutet inom LKAB har en genuin kunskap om gruvbrytningens olika moment och utmaningar.


Transport & Logistik SNL 2012-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Svensk sjöfart behöver ökat politiskt engagemang

Det finns en stark politisk ambition om att skapa bättre förutsättningar för den svenska transportindustrin, inte minst handlar det om att skapa lönsamhet i att välja gröna lösningar ...

Back to top