Ydre i unikt pilotprogram

Ydre kommun i södra Östergötland är en kommun som blivit en av totalt 15 pilotkommuner för serviceutveckling i landet.

Detta innebär att Tillväxtverket bidrar med upp till 60 procent av finansieringen av ett pilotprojekt avsett att utveckla, framförallt service och näringsliv på landsbygden. I projektet ingår att utföra ett antal analyser kring möjliga utvecklingsvägar för det lokala servicelivet och företagandet. I Ydre har redan en analysgrupp varit verksam sedan flera år tillbaka och har formulerat ett antal visioner och mål inför framtiden – kanske en bra grund att bygga vidare på.
Av en total penningsumma på 15 miljoner från Tillväxtverket får Ydre disponera 780 000 kronor. 520 000 kronor bidrar kommunen själv med.

Okonventionella grepp
Hur ser framtiden ut för befintliga företag och vilka vägar finns för dessa att expandera? Hur stimulera nytänkande och okonventionella grepp i utvecklingen av service och företagsamhet på landsbygden?
Förhoppningsvis kan projektet också inspirera presumtiva entreprenörer att satsa på egen utveckling av olika slag.
Redan idag har kommunen ett mycket aktivt näringsliv och gott om intressanta företag. Svenskt Näringslivs årliga ranking placerar Ydre på en hedrande 39:e-plats. Här görs också en jättesatsning på besöksnäringen genom Destination Sommenbygd.

Ny handläggare
Kommunens nya näringslivshandläggare, Malin Gumaelius, ansvarar för pilotprojektets genomförande. Malin har lång erfarenhet av administration och ansökningsförfaranden, bland annat från Leader Sommenbygd. Det senaste året har hon jobbat med landsbygdsutveckling på nationell nivå på Jordbruksverket.
– Jag ser det här som ett sätt att kunna jobba aktivt med servicefrågor, söka och förhoppningsvis hitta hållbara lösningar, säger hon.

Projektet kommer inte att bedrivas enbart i perspektivet Ydre som kommun, utan inkluderar egentligen hela det geografiska området. I ansökan beskrivs ett antal mål att jobba mot.
– Meningen är att arbetet ska kunna befrämja livskvalitén i stort och i smått. Det kan gälla allt från att främja handel med såväl dagligvaror som sällanköpsvaror samt även annan samhällsservice. Det kan vara att bidra till en förbättrad livsmiljö för företagande, för fast- och fritidsboende.

Dialog
Projektet förutsätter också dialog på alla plan, med företag och konsumenter och föreningar. Den kommer också att föras med såväl Tillväxtverket som Länsstyrelsen och Regionförbundet Östsam och dessutom med övriga pilotkommuner.
– Vi kan också göra mindre projekt inom ramarna för det stora projektet, säger Malin. Det kan vara att till exempel kartlägga dagsläget inom ett visst problemområde. Det kan gälla både kommunal och privat service.

Malin kommer att tillträda i sin tjänstgöring i september och projektet är planerat att löpa under två och ett halvt år och kommer att bli en spännande del i hennes övriga arbetsuppgifter.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top