Ny standard för framtida samhällsbyggnad med LinköpingsBo2016

Linköping integrerar ett helt nytt arbetssätt för samhällsbyggnad med projektet LinköpingsBo2016, ett engagemang som i allra högsta grad involverar kommunens invånare i en livlig debatt om hur framtidens attraktiva Linköping ska utvecklas. Kommunen har för ändamålet avsatt ett specifikt område som blir det framåtblickande Linköpings flaggskepp. Platsen för LinköpingsBo2016 är Vallastaden i Västra Valla som med sin närhet till universitetet och Mjärdevi Science Park- en teknikmiljö i världsklass - andas nytänkande, innovation och utveckling.

Vallastaden utvecklas med linköpingsbornas visioner som grund. Genom att bebygga området, som idag präglas av forsknings- och utbildningsaktiviteter, förtätas staden och Vallastaden blir en levande stadsdel året om. Tillsammans med Linköpings universitet och ett antal lokala byggherrar satsar kommunen på att skapa attraktiva bostäder komplett med ett rikt serviceutbud med förskolor, handel, fritidsverksamhet och kultur.
– Vår främsta ambition är att Vallastaden ska bidra till en utveckling av själva samhällsbyggandet, och då inte enbart här i Linköping, utan även nationellt och t.o.m. globalt, säger kommunikatör Johanna Rebillon, Linköpings kommun.

Linköpingsbornas egen stadsdel
Efter utvecklingen av kollektivtrafikstråket som sträcker sig från innerstaden och ut till Campus Valla och vidare till Mjärdevi Science Park, följer nu de första investeringarna för utveckling av Vallastaden med en inledande arkitekttävling för stadsdelens utformning. I samarbete med Sveriges Arkitekter bjuder Linköpings kommun in landets arkitekter i en tävling om en stadsplan för framtidens Vallastaden.
Första etappen avslutas sommaren 2016 och följs av ett bo- och samhällsexpo av internationellt intresse. Vallastaden ska fungera som ett praktiskt exempel på hur man kan arbeta med förtätning av moderna städer och hållbarhetsfrågor. För Linköping handlar det också om att knyta ihop universitetsområdet med resten av staden på ett naturligt sätt.
– Just nu lägger vi grunden för hur vi ska arbeta framöver med arkitekttävlingen som avgörs efter sommaren. Under tiden har vi anordnat ett antal inspirerande workshops för att samla in idéer från kommunens invånare, vi understryker att Vallastaden ska bli linköpingsbornas egen stadsdel – skapad av och för människor, understryker Johanna Rebillon.
Tävlingsjuryn består av välkända namn inom samhällsbyggnad som exempelvis kommunalråd Muharrem Demirok, som också är ordförande i Samhällsbyggarnämnden, samt Jakob Björneke, kommunalråd och vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. Universitetsarkitekten Karolina Ganhammar, samhällsbyggnadsdirektören Anna Bertilson och professor Jan Annerstedt är också med i juryn tillsammans med ett antal andra tunga aktörer med anknytning till arkitektur och samhällsbyggnad.

Genialt för Linköpings fortsatta utveckling
LinköpingsBo2016 bygger på delaktighet och engagemang hos kommunens medborgare.
– Vi motiverar till ökad delaktighet genom att hålla föredrag, anordna seminarier och workshops, fortsätter Johanna. Vi delar med oss av vår kunskap för att i utbyte kunna ta del av vad invånarna verkligen förväntar sig av oss och av Linköping som attraktiv boendeort. Förutom den stora arkitekttävlingen har vi bl.a. kampanjen ”Bli din egen byggherre”, där man själv har möjlighet att ta initiativ att utforma sin framtida bostad i Vallastaden. Vi har också något som vi kallar den lilla arkitekttävlingen som omfattar utveckling av en befintlig lekplats i Vallaområdet.
Det finns inga bostäder i Västra Valla idag, området är förvisso levande med mycket utbildnings- och forskningsverksamhet, men stora delar av sommaren står området tomt. Linköping växer, och man behöver fler bostäder. Att ta vara på det attraktiva området Västra Valla är därför genialt för Linköpings fortsatta utveckling som framstående universitets- och kunskapsstad.


Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Back to top