Näringsliv 2012-4

Östergötland SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Östergötland
Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar?

Artiklar i detta nummer
Back to top