Verklighetsbaserade kurser i marknadsföring och ledarskapsutbildning

Svenska MarknadsSkolan fyller behovet av konkreta verklighetsbaserade kurser i marknadsföring. Här erbjuds vidareutbildningar för medarbetare och chefer på marknads-, informations- och kommunikationsavdelningar.
MarknadsSkolan etablerades år 2000 och agerar helt oberoende av andra marknads- eller institutionella aktörer.

MarknadsSkolans devis lyder: ”Av marknadsfolk för marknadsfolk”.

Devisen syftar på att kurserna är:
• utvecklade av yrkesverksamt marknadsfolk i kvalificerad linjebefattning, som vet vad som behövs på en marknadsavdelning
• ledda av marknadsfolk, såväl kursledare som de experter som MarknadsSkolan träffar på sina besök
• kursboken är skriven av marknadsfolk
– Vi är inga akademiker i vanlig bemärkelse som på traditionellt lärarsändande vis envägs ”håller kurser” utan här pågår en tvåvägs inlärning. Vi är på plats hos leverantörerna och pratar om vad som behövs för att bli en bra beställare, berättar Nanna Carlstedt, VD på MarknadsSkolan.
MarknadsSkolan integrerar det pedagogiska, det rådgivande och det kontaktskapande – allt paketerat i ett enda paket och till ett vettigt ”kurspris”.
– Det som står i kursboken kallar vi därför ”praktisk teori”, som naturligtvis i sig är en kontradiktion, men vi och deltagarna tycker det begreppet passar bra, säger Nanna Carlstedt.
De mest eftertraktade kurserna och kärnan i MarknadsSkolans verksamhet:
• ”Marknadsplan” – strategisk workshop (för marknadschefer)
• ”Marknadsföring i praktiken” – 10 dagar, Diplom (för assistenter och koordinatorer)
• ”Varumärke” – 2 dagar (för marknadschefer och kommunikationsansvariga)

Hands-on som tilltalar
Nanna Carlstedt har sedan år 2000 arbetat med tekniska verksamheter och tillsammans med dem utvecklat och gjort marknadsplaner och affärsstrategier för företag. I augusti 2006 började hon arbeta heltid på MarknadsSkolan.
– Successivt har verksamheten breddats till SME (både små och stora bolag) i alla branscher och även kommuner har anlitat MarknadsSkolan. Innan sommaren var vi i Sölvesborg kommun och utbildade kommunens entreprenörer, särskilt de inom turism, i marknadsföring med ett verklighetsanpassat upplägg med workshops, berättar Nanna Carlstedt.
Nanna Carlstedt är själv ansvarig för kurserna ”Marknadsplan” och ”Marknadsföring i Praktiken” och anlitades som huvudskribent till Bonniers Ledarskapshandbok 2005.
Den behagliga kostnadsnivån möjliggörs av att MarknadsSkolan hyr sina lokaler efter behov.

Unika diplomkurser
De bägge diplomkurserna i marknadsföring är unika, såväl i innehåll som i upplägg. Assistenter och koordinatorer får en synnerligen stadig grund, kompetens som normalt tar decennier att lära sig. Innehållet speglar exakt det de behöver och de sitter inte en enda timme i en vanlig lektionssal; hela kursen är förlagd ute på stan hos representanter för de tio främsta leverantörerna och relevanta myndigheter.
– Vi besöker bland andra webbyrån Mogul AB som gör stora och mycket krävande integrerade webbsidor till bland annat SVT, Svenska Dagbladet och SKF. Marknadskommunikatörerna får komma ut i verkligheten, se de riktiga miljöerna och de får förstås även all den teori de behöver. På köpet etablerar de ett antal helt nya kontakter, berättar Nanna Carlstedt.

Små grupper ger stora resultat
För att ge bästa resultat arbetar MarknadsSkolan oftast med små grupper.
– På de workshops-betonade kurserna är det aldrig färre än tre och aldrig fler än sex personer. Om det är en enstaka traditionell föreläsningskurs kan det vara väsentligt fler, säger Nanna Carlstedt.
Det konkreta upplägget har visat sig vara uppskattat. MarknadsSkolan har successivt fått ett allt starkare fäste och kan idag stolt uppvisa ett antal mycket stora och välkända referensbolag inom såväl tyngre industri som tjänsteföretag och kommuner.


Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Back to top