SMARTA:a lösningar för utbildningar och möten

Visionen för Netsmart AB är att erbjuda världsledande produkter för utbildning, möten och presentationer, som både förenklar och förbättrar kommunikationen mellan utbildare och deltagare.

Netsmart AB grundades i oktober 2001 och ingår i ITB-koncernen, som har jobbat med SMART Board sedan 1996.
Netsmart är den enda svenska distributören för SMART.
Vad kan SMARTa lösningar göra för ditt företag?
• Möjlighet till distansmöte, dela dina dokument live
• Effektiva möten, anteckningarna digitalt
• Alternativa arbetssätt, metod efter situation
• Enkelt och effektivt och roligt
• Modern konferenspedagogik
• Kreativa möten.


Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Back to top