Relining – det bästa alternativet både för miljön och ekonomin

Antalet fastigheter som hotas av risk för kostsamma läckage beroende på slitna eller rentav trasiga avloppsrör är stort över hela Sverige. Försäkringsbolagen ger ersättningar på 100 miljoner per månad för skador som är relaterade till läckande avloppssystem. Under ytan kan det dölja sig växande problem som på sikt kan bli mycket svårhanterade, långivarna kräver fullt försäkrade fastigheter som säkerhet och när försäkringsbolagen börjar kräva att läckande avloppssystem åtgärdas så väntas stora åtgärder i många flerfamiljsfastigheter.

I det långa loppet blir det hyresgästerna som drabbas med hyreshöjningar som gör att gamla och arbetslösa inte har råd att bo kvar i sina lägenheter. Den goda nyheten är att det finns hjälp att få. Götalands Relining erbjuder effektiv renovering och rekonditionering av avloppsrör genom relining, en teknik där rören beläggs med glasförstärkt polyesterplast och blir som nya och i där det så krävs sätts foder/strumpa i stammar och samlingsledningar.
Ett stambyte i en fastighet, där man river upp kök och badrum för att byta avloppsrören, är en mycket kostsam process. Troligtvis utgör ingreppet en av de tyngsta investeringarna under en fastighets livstid bortsett från själva uppförandet av huset. Att det dessutom är väldigt smutsigt och nästan omöjligt att bo kvar under de sex till åtta veckor ett stambyte tar i anspråk, gör alternativa lösningar än mer attraktiva. Att det faktiskt går att undvika stambyte helt och hållet är något som fastighetsägare borde vara intresserade av – tack vare relining är det möjligt.

Det började med Dakki-metoden
Götalands Relining har sparat enorma summor pengar för privata såväl som kommunala fastighetsägare sedan företaget etablerades i Norrköping 2004. Under många år arbetade man inom Götalands Relining med Dakkis metod och verktyg men i samklang med branschens raska utveckling anslöt man sig så småningom till Relino, ett företag som hade tagit fram avancerade och pålitliga verktyg för både att rensa och belägga insidan av rörsystem så man även säkrade alla skarvar och böjar, man kan säga att man tillverkar ett nytt rör inuti det gamla. För relining med glasförstärkt polyester har Relino tagit fram både utrustning och en ny miljövänlig plast som är helt fri från bisfenol A.
Vid oberoende tester hos laboratorium så har man simulerat slitaget på de relinade rören och kommit fram till att efter 50 års slitage så är där nästan ingen påverkan på plasten alls. Det skulle vara intressant att se in i framtiden om våra barnbarns barn med framtida teknik på nytt får relina om rören.
Fastigheter har olika behov och skiljer sig i konstruktion och därför kan det behövas mer än en teknisk lösning för att genomföra en fullgod relining av ett avloppssystem. Med sin tioåriga erfarenhet av relining besitter Götalands Relining den kompetens som krävs för att utföra en relining med rätt resultat. Valet av reliningsteknik styrs av flera faktorer i fastighetens konstruktion och ibland kan en kombination med polyester i badrumsgrodan och foder/strumpa i stammar och samlingsledningar vara den bästa lösningen. Det är ett hantverk som kräver en duktig och engagerad yrkesman som håller i verktygen, det är då det blir bra slutresultat.

Den nya tidens lösning
Genom relining blir rören som redan nämnt precis lika slitstarka och motståndskraftiga som helt nya rör vid stambyte, och man sparar avsevärt på både miljö och ekonomi. Rören blir även kemiskt motståndskraftiga, precis som dagens moderna rör som installeras vid nybyggen.
– Relining är en lösning som ligger rätt i tiden med tanke på dagens heta debatt kring resurssparande och miljöfrämjande åtgärder, inte minst inom fastighetsbranschen, understryker Götalands Relinings VD Johan Steinemann.
Genom att förse rören med en beläggning i tre lager som mellan varje skikt bearbetas och jämnas ut med företagets egenutvecklade beläggningsverktyg får man en långsiktigt hållbar yta som tål det mesta. Under arbetets gång övervakas rören med inspektionsutrustning i form av kamera och monitor, allt dokumenteras och kunden får en full överblick över hur rören ser ut före, under och efter arbetets gång. Det fungerar också som en garanti på att systemet blir tätt.

Hantverk som håller måttet
Det som skiljer Götalands Relining från många andra företag i branschen är att man står för helheten. Eftersom Götalands Relining har tillgång till samtliga av dagens förekommande tekniker inom rensning och högtrycksspolning, relining, filmning och besiktning får kunden en trygg och säker leverans som håller högsta möjliga kvalitet. Därför lämnar Götalands Relining alltid tio års garanti på sina utförda reliningsarbeten, man vet helt enkelt att det hantverk som utförs håller måttet och överträffar kundens förväntningar.
– Som ett av Sveriges äldsta reliningföretag har vi den erfarenhet och kunskap som krävs för att utföra riktigt bra entreprenader. Vi har ett ansenligt rykte i branschen som vi fortsätter att förvalta och förädla genom att alltid göra ett bra jobb, sammanfattar Johan Steinemann som avslutning.


Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Back to top