Högteknologi är Svensk Tryckgjutnings signum

Svensk Tryckgjutning (STG) är ett i särklass högteknologiskt och modernt pressgjuteri med anrika rötter i Vimmerby. Familjeföretaget har byggts upp som en del av det småländska industriarvet och har under de senaste åren präglats av en hög investeringstakt som gjort att man idag räknas till Skandinaviens mest moderna pressgjuterier. Detta förutsätter också en hög teknisk kompetens och STG är ständigt på jakt efter ingenjörskompetens för att stärka verksamheten ytterligare.

STG etablerades 1967 av den innovative entreprenören Sven Hjelte och företaget fyller därmed 45 år i år. Idag drivs verksamheten av andra generationen med sonen Peter Hjelte som VD.
Då STG grundades var det Sven Hjelte som med ett par anställda skötte produktionen med en enda maskin. Idag, drygt fyra decennier senare, har företaget 85 anställda och en imponerande bred maskinpark med hög automationsgrad där man tillämpar branschens mest avancerade bearbetningsprocesser.

Förvaltar och förädlar industriarv
– Vi är framförallt en partner till bilindustrin, som alltid utgjort den främsta kundgruppen för oss, säger Peter Hjelte.
STG står för en högkvalitativ tillverkning av långt specialiserade produkter, i stor utsträckning handlar det om komponenter för fordonsbranschen.

– För att uppnå en så hög precision och kostnadseffektivitet som möjligt vill vi gärna vara med i ett tidigt skede, gärna då våra partners börjar skissa vid ritbordet. Tillsammans med kunden tar vi fram optimala lösningar som passar för just deras produkt, vi har alltså inget lager med standardlösningar utan producerar helt efter varje kunds specifikation.
Peter Hjelte förklarar att man företrädesvis arbetar med komponentgjutning och bearbetning i zink, aluminium och magnesium. Den moderna fabriken byggdes 1995 men byggdes ut i fjol, en satsning som även omfattade nya maskiner. Totalt handlar det om en investering om ca 30 mkr.

– Högteknologi och hög automationsgrad är vårt signum. Vi har ett starkt industriarv här i Vimmerby som vi måste förvalta och förädla. För att vi även i fortsättningen ska vara ett attraktivt alternativ måste vi hålla oss uppdaterade, vara lyhörda inför nya krav och även snabbt kunna ställa om produktionen för att möta nya behov. Det tycker jag att vi klarar bra idag, fortsätter Hjelte.

Långsiktigt relationsskapande för framtiden
STG samarbetar mycket med högskolor, gymnasie- och yrkesskolor för att bibehålla en hög teknisk kompetens.
– Det finns alltid ett stort behov av ny kompetens, även om vi har en god kapacitet idag så är det alltid intressant att knyta till sig kompetens på hög teknisk nivå. Vi investerar kontinuerligt, och då inte enbart i maskiner utan också i utbildning och kompetensutveckling för vår personal.

Idag levererar STG ungefär 50 procent till den svenska marknaden och resterande 50 till Europamarknaden. Peter Hjelte understryker att det handlar om långsiktigt relationsskapande och hög delaktighet.
– Eftersom vi har de största aktörerna inom fordonsindustrin som våra kunder krävs det att vi kan leverera med hög precision. Vi har nyligen tecknat avtal med Mercedes i Tyskland inför ett nytt projekt med produktionsstart 2014. Vi arbetar mycket långsiktigt och det är en hel del förarbete innan vi kan börja producera komponenterna.
STG har även nyligen fått svenska Scania som kund, en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar och motorer. Vi kan konstatera att det tycks rulla på bra för STG:s verksamhet i Vimmerby.


Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Back to top