Stadig tillväxt under senaste åren för Karlskoga Härd & Slip

Från renodlad valsproducent till framstående legotillverkare – Karlskoga Härd & Slip AB har utvecklats till en partner med kompetens och resurser för att ta sig stora som små projekt inom företagets specialistområden induktionshärdning och rundslipning. Tillväxten har varit positiv under de senaste två åren och det är en trend som tycks hålla i med goda resultat även för 2012. Med stor flexibilitet har Karlskoga Härd & Slip lyckats knyta nya kontakter med tillströmning av ett flertal nya kunder under det senaste året.

Karlskoga Härd & Slip grundades redan på 1980-talet och har under resans gång omdanats med nya ägare som satt sin prägel på verksamheten. Företaget bildades i nuvarande form för tolv år sedan och huvudinriktningen blev då legotillverkning av komponenter som kräver slipning och induktionshärdning.
Då företaget grundades var valstillverkning huvudsysslan, en del moment finns fortfarande kvar som en kompletterande del av verksamheten men idag handlar det framförallt av kundspecifik tillverkning på uppdrag av industriföretag över hela landet.

Positiv tillväxt tack vare flexibilitet
Karlskoga Härd & Slip erbjuder högkvalitativa tjänster som baseras på lång erfarenhet och gedigen kompetens inom branschen. Man tillverkar företrädelsevis små serier, från enstyck till några hundra enheter. Kapacitet och kompetens finns för att härda i princip allt som ska induktionshärdas.
Under de senaste två åren har tillväxten varit positiv med ökande orderingång, en del större serier och spännande samarbetsprojekt. Efter att ha arbetat offensivt för att utveckla kundrelationerna under de senaste åren har Karlskoga Härd & Slip idag en del nya kunder och nya avtal på gång. Bland kunderna finns bl.a. ABB i Västerås, Roundo, Outokumpu och en rad andra mekaniska verkstäder runt om i Sverige.
– Då vi omdanade verksamheten för tolv år sedan var Åkersgruppen vår största kund, fram till 2005 var vi också en del av koncernen. Idag har vi fortfarande samarbete med Åkers, men vår största tillverkning går till andra aktörer idag. Vi vill dock behålla det samarbete som vi under en lång tid byggt upp, säger Lennart Malm, VD på Karlskoga Härd & Slip.
För att skapa ytterligare möjligheter för samverkan är Karlskoga Härd & Slip med i olika företagarnätverk, bl.a. Möckelnföretagen som är en regional sammanslutning av företag i östra Värmland. Många är tillverkande företag, men nätverket består även av tjänste- och serviceföretag.

Generationsskifte
De senaste åren präglas av ett generationsskifte inom Karlskoga Härd & Slip. Följaktligen har man anställt en del yngre förmågor och fått en lägre snittålder inom teamet. Lennart kommenterar nuvarande situation:
– Vi räknar alltid med att få lära upp eftersom vi är väldigt specialiserade. Idag är vi elva anställda, och framöver kan det med bli aktuellt med en eller ett par nyanställningar. Det är viktigt att man har goda kunskaper inom verkstadsindustrin samt har en del materialkunskaper, finns det dessutom kompetens inom värmebehandling så vill vi ta tillvara på den.

Investerar för framtiden
Karlskoga Härd & Slip ligger långt framme i den tekniska utvecklingen kring induktionshärdning och slipning. Man arbetar nära kunderna, verksamheten är tillräckligt liten för att behålla flexibiliteten, men samtidigt tillräckligt stor för att klara mer komplexa och tidskrävande projekt.
– Vi är inte rädda för att ta oss an nya utmaningar, dyker det upp något specifikt så försöker vi anpassa oss därefter.
På Karlskoga Härd & Slip håller man sig också ständigt uppdaterad om vad som händer inom branschen. Ett exempel är investeringen i ett nytt planeringssystem som ger betydligt bättre uppföljningsmöjligheter.
– Vi har moderniserat planeringsarbetet med tillgång till bättre beslutsunderlag – det är en del av vår framtidssatsning, konstaterar Lennart Malm.


Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Back to top