Omnia Personlig Assistans sätter standard för den nya generationens assistansbolag

Omnia Personlig Assistans, tidigare Scandic International, är det flexibla assistansbolaget. Verksamheten etablerades av undersköterskor och personliga assistenter som med en gemensam vision om hur den perfekta assistansen ska bedrivas ville bana väg för den nya generationens assistansbolag.

Omnia Personlig Assistans verkar företrädelsevis i Stockholmsområdet där företaget är etablerat, men kan arbeta med brukare och personliga assistenter över hela landet. Omnia har introducerat en ny syn på hur man effektivt kan bedriva personlig assistans så att brukare och deras anhöriga samt de som arbetar som personliga assistenter kan få en bättre service. Omnia hjälper också ofta till under utredningsprocessen, som tyvärr kan bli ganska utdragen trots att regeringens mål är att utredningsarbetet ska vara avklarat inom sex månader. Under väntetiden kan det vara bra att ha stöd av experter som vet hur systemet fungerar.

Hur Omnia kom till
Verksamhetsansvarig Michaela Dufva Uhlin är utbildad undersköterska och arbetade en tid som personlig assistent. Hon inspirerades av de förändringar hon trodde skulle kunna förbättra kvaliteten av assistansen för såväl den berättigade som den anställde. Efter att ha fått stöd från sin brukare startade Michaela tillsammans med en kollega företaget sommaren 2006.
– Vår målsättning var att driva assistans för den enskilde brukaren som vi arbetat för, men ryktet spred sig och det var fler som delade våra idéer och visioner kring assistans.
Tillväxten var snabb och kraftig, idag sysselsätter Omnia Personlig Assistans ca 350 assistenter och ett 50-tal brukare är knutna till verksamheten. Tjänsteutbudet har förfinats under resans gång och idag är man i princip heltäckande inom personlig assistans.

Utvidgat tjänsteutbud
Tjänsteutbudet är uppdelat i fyra kategorier med olika färgbeteckningar: grön för den som bedriver personlig assistans i egen regi och enbart vill anlita Omnias lönekontor, orange för föräldrar som assisterar sina egna barn utan stöd från utomstående assistenter, röd för den som vill samordna sin egen assistansinsats utan att behöva bedriva egen verksamhet, samt lila för den som överlåta hela assistansansvaret åt assistansanordnaren.
– Vi anser oss tillhöra en ny generations assistansbolag, som strävar efter att erbjuda högsta kvalitet inom alla områden. Vi har också för avsikt att erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen för assistansberättigade i Sverige. Allt för att brukarna ska ha friheten att leva det liv de vill, fortsätter Michaela.
Assistenterna på Omnia har varierande utbildningar och bakgrund. Varje brukare är individuell och behöver hjälp på olika sätt.
– Många brukare ställer inga specifika utbildningskrav alls utan vill bara ha en assistent som fungerar i deras specifika levnadssituation och hemmiljö. Sedan finns det brukare som har behov av och krav på särskilt utbildade assistenter, då oftast undersköterskor eller någon med annan dokumenterad erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Men gemensamt för alla är hur man fungerar som person och att det finns en ömsesidig respekt och förståelse mellan brukare och assistent.

Anpassar verksamheten efter brukarnas behov
Omnia var det första assistansföretaget som kunde erbjuda alla brukare full kontroll över sin assistansekonomi. Idag finns ett par andra aktörer som arbetar på liknande sätt, Omnia har därmed satt standard för nya generationens assistans.
– Vår vision är att utveckla företaget och fortsätta som vi gör nu med att vara individfokuserade och hitta helhetslösningar. Vi förvaltar goda relationer och växer tillsammans med våra brukare. Eftersom behoven förändras under livets olika skeden måste vi kunna anpassa oss och möta individuella krav.
Oavsett vad som sker på marknaden i stort så kommer Omnia att anpassa sin kostym efter vad brukarna behöver.
– Vi har aldrig fokuserat på att bli ett stort företag, men har blivit det ändå tack vare att vi har satsat på hög kvalitet och bra service från första början, säger Michaela Dufva Uhlin avslutningsvis.


Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Back to top