Mälargården har drygt 40 års erfarenhet av rehabilitering

Stiftelsen Mälargården Rehab Center i Sigtuna har bedrivit rehabilitering i en vacker och rogivande miljö sedan 1971.
– Mälargården är byggt för rehabilitering och från början främst för polio- och trafikskadade. De polioskadade utgör fortfarande en stor del av vår verksamhet men under de senaste åren har vi utvidgat våra diagnosområden. Utvidgningen har varit en naturlig följd av att Stockholms läns landsting har infört vårdval inom neurologi, onkologi och lymfödem, berättar Suzanne Bergman, verksamhetschef på Mälargården Rehab Center.

Mellan 10 000 och 15 000 personer behöver rehabilitering för sina sviter efter polio, det så kallade post-polio syndromet.
– Förutom polio har vi även rehabilitering för patienter med övriga neurologiska diagnoser, som exempelvis stroke, Parkinson och MS. 2010 vann Mälargården upphandlingen av astma och KOL-rehabilitering och vi är det enda rehabiliteringscentrat, som Stockholms läns landsting har avtal med vid denna diagnos, berättar Suzanne Bergman.
Mälargårdens verksamhet fick stor uppmärksamhet redan vid starten i början av 1970-talet. Centret hedrades med besök av både dåvarande statsminister Tage Erlander, som tog det första spadtaget, Ingvar Carlsson, som då var stadsråd, invigde centrat officiellt och boxaren Floyd Patterson tog vägarna förbi då han sprang Stockholm Marathon.

Ett kompetent team
Mälargården Rehab Center har idag ett kompetent rehabiliteringsteam bestående av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator, sjuksköterska, undersköterskor, logoped, rehabiliteringsassistent, psykolog och fritidsledare som tillsammans med patienten arbetar fram ett individuellt rehabiliteringsprogram för vistelsen.
– Vi som jobbar på Mälargården är proffs på rehabilitering och har lång erfarenhet. Vi är ungefär 35 anställda och personal finns tillgänglig dygnet runt. De som jobbar med patienterna arbetar i team och vi gör upp en rehabiliteringsplan tillsammans med patienten första dagen. Dessutom är det viktigt att patienten får strategier för att träna själva när de kommer hem, berättar Suzanne Bergman.
Mälargården tar emot cirka 400 patienter om året och samtidigt på plats har man 25-27 personer.

Känner sig som gäster
Det grundläggande för verksamheten på Mälargården är att patienterna ska känna sig i centrum för verksamheten. Devisen är ”Gästen i centrum”.
– De som kommer hit kommer vanligtvis från det egna hemmet och inte från något sjukhus. De checkar in som gäster och vi poängterar från början att det är vi som är till för dem och inte tvärtom, betonar Suzanne Bergman.
De flesta gäster kommer från Stockholmsregionen, men Mälargården har även avtal med Västra Götaland, Värmland och Halland. Man kan även komma till centret privat, vilket många gör och då kan det vara någon anhörig till exempelvis en strokepatient, som betalar för en intensiv period av träning.
Kontinuerlig rehabilitering ger patienten möjlighet till att hantera sina besvär och leder till en minskning av symtom samt en ökad aktivitetsförmåga. Grundtanken för alla åtgärder är att ta vara på det friska och uppnå så stor grad av självständighet och livskvalitet som möjligt.

Ett helhetsperspektiv
På Mälargården ser man på gästerna ur ett helhetsperspektiv.
– Internatrehabilitering ger möjlighet till intensiv träning, där vi som personal kan monitorera patienten hela dygnet och lägga på eller dra ifrån aktiviteter beroende på hur träningen fortskrider, berättar Suzanne Bergman.
På Mälargården erbjuds allt från träning och mat från ett eget kök till fritidsaktiviteter i en fantastisk miljö.
Mälargården har ett mycket bra läge med närhet till Arlanda, Mälaren, skogen och lilla pittoreska Sigtuna.
– Vi ska fortsätta att ha en stor bredd i vår verksamhet och erbjuda möjligheter för så många som möjligt att komma hit, säger Suzanne Bergman, som har varit verksamhetschef på Mälargården sedan 2005. Hon har tidigare jobbat inom läkemedelsindustrin med klinisk forskning och marknadsföring.


Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Back to top