Riksbyggen präglas av en stark positivism för hållbart byggande

Riksbyggen i Umeå har blivit lite som en föregångare för implementering av rutiner för klimatsatsningar genom hela organisationen, bl.a. genom Klimatskolan som omfattar kunskapsutbyte mellan Riksbyggen och de boende. För det aktuella storskaliga projektet med byggnation av hållbara bostäder på Sandåkern i centrala Umeå kommer man att anordna Klimatskolan light för nyinflyttade. Byggnationen sker i två etapper och den första avslutas i dagarna för inflyttning inom några veckor. Andra etappen beräknas klar om ca ett år.

Riksbyggen har satt upp tuffa mål för att minska miljöpåverkan både vid nybyggnation och inom fastighetsförvaltningen. I drygt 70 år har kooperativa Riksbyggen arbetat med hållbarhet i ordets rätta bemärkelse, genom att förvalta och ständigt förädla det man byggt tar Riksbyggen sitt långsiktiga ansvar för det hållbara samhället.
Det nya bostadsområdet på Sandåkern är ett naturligt exempel där man tänkt hållbarhet i alla led. Sandåkern är ett attraktivt tillväxtområde där åtta byggherrar befinner sig på olika stadier med utveckling av framtidens hållbara bostäder. Totalt projekteras här ca 700 lägenheter. För Riksbyggens del handlar det i första etappen om 35 näst intill inflyttningsklara bostadsrättslägenheter samt ytterligare 47 i andra etappen.

Klimatskolan Light för Sandåkern
– Energifrågan är självklart viktig på våra breddgrader, vi har därför varit noga med att välja uppvärmningssystem, stärkt isoleringen och valt energisnål belysning för projektet på Sandåkern. Vi har också installerat effektiv värmeåtervinning i ventilationen. Varje lägenhet får individuell mätning av el och vatten vilket ger de boende möjlighet att själva påverka sin konsumtion och därmed också spara pengar och miljö, berättar Michael Danielsson, marknadsområdeschef Bostad i Umeå.
Tillsammans med ett antal entreprenörer har Riksbyggen utarbetat riktlinjer bl.a. för källsortering av byggspill, materialval och transporter. Sandåkern har härmed också blivit lite som ett flaggskepp för hållbart byggande inom Riksbyggen över lag, och visionen är att fler nybyggen ska utföras efter samma principer framöver.
När de boende flyttat in i lägenheterna på Sandåkern kommer de att erbjudas en introduktion till Klimatskolan, en miljöutbildning som vidareutvecklats i Umeå och som nu står som förebild för flera utbildningsinitiativ inom Riksbyggen. Det blir för Sandåkerns boende fråga om en lättare variant som helt enkelt kallas Klimatskolan Light. Klimatskolan står öppen för bostadsrättsinnehavare och andra förvaltningskunder inom Riksbyggen.
– Det är nu tredje året som Klimatskolan går av stapeln och det är knappast fråga om en kortvarig trend, utan snarare ett väl igenomtänkt koncept som sprids genom hela Riksbyggen, understryker Danielsson.
Riksbyggen profilerar sig ytterligare på miljöområdet genom att varje år dela ut ett pris till Årets Miljöförening. Priset, som delas ut för tionde gången i år, går till en bostadsrättsförening som under året gjort extra stora insatser för att spara på miljön.

Umeå ledande inom hållbart byggande
Riksbyggen visar en stark framåtanda och positivism för att driva de viktiga frågorna inom hållbart byggande. Det ter sig därför naturligt att man är en del av det lokala Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat i Umeå. Nätverket finns till för att ge medlemmarna en möjlighet att utbyta erfarenheter genom intressanta sammankomster, seminarier och liknande.
– Genom att koncentrera vår kompetens inom nätverket visar vi även att vi i norra Sverige vill bli ledande inom just hållbart byggande och fastighetsförvaltning. Energibiten är oerhört viktig, inom Riksbyggen strävar vi efter att ta fram smarta lösningar för att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter. Vi ser att en stark motivationskraft för besparingar är att införa individuella mätningar, därför har vi valt att tillämpa lösningen i det nya beståndet på Sandåkern, sammanfattar Michael Danielsson avslutningsvis.


Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Back to top