Creades – en engagerad ägare i små- och medelstora företag

Creades är ett nytt investmentbolag, men med lång erfarenhet. Företaget är en avknoppning från Investment AB Öresund och har funnits som ett separat bolag sedan 19 januari i år.
Med till Creades följde inte bara en aktieportfölj, även majoriteten av Öresunds investeringsorganisation finns nu på Creades. Stefan Charette är VD och Sven Hagströmer är bolagets styrelseordförande, tillika största ägare.

Creades skapar värde genom att investera i små- och medelstora bolag, där det finns stor potential för en omvärdering genom ett agera som en engagerad, långsiktig ägare. Det aktiva arbetet drivs via styrelsen och fokuserar på att skapa tillväxt och öka konkurrenskraften i inhaven. Ofta genomförs operativa, strukturella och finansiella förbättringar i portföljbolagen.
Creades arbetar tillsammans med företagsledning, styrelse och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringen.
– Vi förvaltar nära fyra miljarder kronor idag och har ungefär samma investeringsstrategi som vi tidigare hade på Öresund. Vi är en engagerad ägare i de bolag vi köper och vi vill hitta bolag som vi kan äga under lång tid. Vi har oftast minst en styrelseplats och det långsiktiga ägandet ger fördjupad kunskap och företaget och dess bransch. Genom att vara en engagerad ägare reducerar vi den operativa risken i våra investeringar och det ger oss samtidigt möjligheten att vara delaktiga i att höja avkastningen i innehaven. Historiskt har denna investeringsmetod varit mycket lönsam, säger Stefan Charette.

Flexibilitet och skattefrihet
Creades status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag, där innehavet överstiger tio procent av rösterna. I den noterade portföljen finns bolag som Avanza, Lindab, Haldex och Concentric. Klarna, ACNE och Global Batterier är exempel på onoterade investeringar.
– När vi investerar i börsbolag köper vi mellan 10 och 29 procent av bolaget. Vi har en långsiktig syn på hur företagen bör utvecklas och vi går själva in i styrelsen i de bolag där vi är delägare. Vad gäller de onoterade bolagen så äger vi allt från 20 procent till 100 procent och jobbar ofta tillsammans med entreprenörer, berättar Stefan Charette och fortsätter:
– Vi har inget branschfokus när det gäller köp av bolag. Det handlar om att investera i företag där vi har en god uppfattning om hur marknaden kommer att se ut i framtiden.

Listad på First North
Creades aktier listades på First North den 22 februari 2012 med målet att så snart som möjligt tas upp till handel på Stockholmsbörsens huvudmarknad. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.
Namnet Creades kommer från nationalekonomen Joseph Schumpeters uttryck Creative Destruction eller kreativ förstörelse. Innebörden är att industrier och företag hela tiden revolutioneras och på längre sikt sker en hälsosam förändring av existerande strukturer som ersätts av nya. Creades vill skapa värde genom att kreativt utveckla, ompröva, utmana och omstrukturera. Creades har idag sju medarbetare.


Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-4

Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Back to top