Näringsliv 2012-4

Life Science/Sjukvård SNL 2012-4 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Life Science/Sjukvård
Göran Hägglund sammanfattar socialdepartementets arbete för en mer personcentrerad vård

Socialminister Göran Hägglund vill satsa mer på forskning för att skapa en långsiktigt bättre sjukvård, bl.a. med tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder och ny teknologi.

Artiklar i detta nummer
Back to top