MediCarrier siktar på stark tillväxt med tydliga mål

MediCarrier har genom nytänkande och nydanande arbetsmetoder lyckats öka effektiviteten med 12 procent på endast ett år. Under sitt första år som VD har Sophia Nybell tillfört ett rutinerat, modernt och mer kundorienterat arbetssätt där varje medarbetare är mer lyhörd inför kunders önskemål och försöker så långt det går att gå kunden till mötes med nya idéer och innovativa koncept.

Sophia Nybell träffade ett flertal kunder personligen under sina första månader på MediCarrier för att skapa relationer och höra vad kunderna tyckte om verksamheten. Idag har kunden en central roll genom hela logistikprocessen. Nybell kommer från näringslivet, och genom att axla VD-rollen på MediCarrier, som ägs av Stockholms Läns Landsting har hon gjort ett djärvt kliv in i den offentliga sfären.
– Jag tycker det har varit en otroligt spännande resa där jag känner att jag under en mycket kort tid har kunnat tillföra mycket. Det är inspirerande att arbeta över gränser, jag har med mig en annan syn på hur man kan knyta relationer och göra affärer. Framförallt tror jag att både offentlig verksamhet och privat näringsliv har mycket att lära från varandra och fler borde våga ta steget in i den offentliga sfären.
Sophia understryker också den positiva känslan av att vara delaktig i en verksamhet som genererar en tydlig och konkret samhällsnytta. För att sätta sig in i verksamheten har Nybell arbetat på samtliga funktioner i MediCarriers verksamhet. I september 2011 infördes Lean i verksamheten och idag har MediCarrier tre medarbetare som ansvarar för att driva Lean-konceptet vid sidan av sina ordinarie uppgifter.

Skapade värderingar tillsammans med anställda
MediCarrier säljer och distribuerar miljöanpassade sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt transporttjänster till landstingets enheter och privata aktörer. Det breda sortimentet omfattar ca 8000 miljöanpassade artiklar, varav ca 3300 ständigt finns i lager och kan distribueras med mycket korta leveranstider. Artiklarna som ingår i sortimentet utgör ett noggrant urval av väl utprovade, testade och miljöbedömda produkter upphandlade av Stockholms Läns Landsting.
– När jag kom till MediCarrier saknades klara, tydliga värderingar. Detta ville jag ta tag i, därför skapade jag med input från samtliga medarbetare den gemensamma värdegrunden som idag vilar på mod, öppenhet, stolthet och en stark vi-känsla. Idag kan vi öppet ta tag i saker som behöver förbättras, och med stor insats från alla som arbetar här har vi tillsammans lyckats skapa ett riktigt bra företagsklimat, berättar Sophia Nybell.
Visionen är att bli regionens bästa logistikföretag inom distribution av sjukvårdsmaterial. MediCarrier har specialistkompetens för att även distribuera laborationsmaterial, prover, blod och organ. Det krävs erfarenhet för att hantera den här typen av produkter och här är MediCarrier en framåtsträvande aktör som nu siktar på stark tillväxt med tydliga mål.


Energi och Miljö SNL 2012-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-3

Huvudtema: Energi och Miljö
Nya möjligheter för hela Sveriges näringsliv

I Sverige finns goda förutsättningar för att utveckla konkurrenskraftiga företag med hållbar tillväxt, inte minst inom cleantech och förnyelsebar energi ...

Back to top