Vårdförbundet vill främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll

– Fördelarna med att vara med i ett fackförbund generellt och i Vårdförbundet i synnerhet är att jag som yrkesutövare har ett fackförbund som driver mina yrkesfrågor kopplat till mina villkorsfrågor. Är jag med i till exempel Kommunal driver dom ju inte mina legitimerade yrkesfrågor på samma sätt.
Det säger Eva Strandh, ordförande i Vårdförbundet avdelning Värmland.

Vårdförbundet, som tillhör tjänstemannarörelsen, har en lång historia i och med att man organiserade sig tidigt inom sina yrken. Svenska Barnmorskeförbundet var Sveriges första kvinnliga yrkesförening och bildades redan 1886.
Idag har Vårdförbundet cirka 112 000 medlemmar i Sverige och vänder sig mot legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor.
Vårdförbundet bedriver ständigt ett opinionsbildande arbete i frågor som rör vårdpolitik och vårdmiljö, yrke och profession, arbetsvillkor, lön, jämställdhet, hälsa, utbildning, arbetsmarknad med mera.
– De viktigaste frågorna för närvarande är den värdering som görs av oss som yrkesutövare. Det är ju inte obekant för någon att vi strejkade för ett par år sedan. Vi tycker att vi inte får den lön, som vi anser att vi är värda utifrån den utbildning vi har kopplat till det ansvar vi har och vad vi bidrar med inom vården, säger Eva Strandh.
Vårdförbundets stadga slår fast att man ska:
• utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll
• förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet
• påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
• påverka utvecklingen i samhällsfrågor

Individen i centrum
Vårdförbundet arbetar för en vård där individen står i centrum, en säker och trygg vårdmiljö där medlemmarna tillåts göra vad de är bra på – och lönesätts efter det.
– Lönen ska bygga på vad jag har för utbildning och kompetens. Vi ska visa på värdet av vår kunskap och även visa att vi kan mycket mer än det vi får göra i vården idag. Jag utbildade mig till sjuksköterska för ett 30-tal år sedan och ser att vården fortfarande är uppbyggd på ett traditionellt sätt. Det innebär att vi inte får använda den kunskap vi fått med oss i våra utbildningar helt och hållet. Och det förlorar både vi och medborgarna på, säger Eva Strandh och fortsätter:
– Man har nu kommit fram till att man ska starta utbildningar som blir något mellanting mellan sjuksköterskor och läkare. Det är en slags vidareutbildning för sjuksköterskor så att de får utökade uppdrag i jobbet. De ska alltså inte behöva få någon delegation från någon annan för att utföra vissa uppdrag.

Få hoppar av
Många är anslutna till Vårdförbundet och engagemanget är stort, men Eva Strandh menar att det kunde vara betydligt fler.
– Det är få som går ur facket på grund av medlemsavgifterna eftersom vi har en hyfsat modest medlemsavgift. Medlemmarna betalar högst 250 kronor i månaden och tjänar man mindre behöver man bara betala 100 kronor i månaden.
Eva Strandh ser framtiden an med tillförsikt för Vårdförbundet.
– Jag känner att det är en svängning generellt i samhället när det gäller fackföreningar. De frågor som är mest aktuella på arbetsplatserna i Sverige nu handlar om arbetstiderna, arbetsmiljön och lönerna, säger hon.
Eva Strandh blev färdigutbildade sjuksköterska 1981 och har gått en specialistutbildning till distriktssköterska.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top