Forskningen i Säffle AB skapade den bästa vårdcentralen i Värmland

För några år sedan lade Landstinget Värmland ner sjukhuset i Säffle och invånarna i kommunen hänvisades till Länssjukhuset i Karlstad. Såväl invånare som Säffle kommun hade kämpat i många år för att få behålla sitt sjukhus, men för döva öron.

Man hade nu ett sjukhus som var tomt och utan verksamhet. Invånarna ville ha en fungerande sjukvård på ”hemmaplan” och kommunen bildade därför företaget Forskningen i Säffle AB, som fick i uppgift att undersöka vad det fanns för möjligheter att bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet även i fortsättningen i det tomma sjukhuset.
VD för det nya bolaget blev Gustaf Andersson, som också är VD i Säfflebostäder AB.

En analys av beståndet
Gustaf Andersson började med att göra en analys av lokalbeståndet och undersökte vad som fanns och vilka möjligheter lokalerna erbjöd. Därefter startade arbetet med en behovsanalys av verksamheter som invånarna efterfrågade. Nästa steg blev att ta kontakt med ett antal privata aktörer/företag inom hälso- och sjukvården, som uppfyllde de högt ställda kraven för att få driva professionell verksamhet inom hälsa och sjukvård och sedan erbjuda dem möjligheten att etablera verksamhet i det som tidigare var Säffle sjukhus.

Ett stort antal verksamheter
Idag är Säffle Hälsocenter, om inte ett sjukhus, så ändå ett väl fungerande sjukvårds- och hälsocenter med ett stort antal verksamheter som samarbetar med varandra i stor omfattning. Även Landstinget bedriver också verksamhet här och ingår i samarbetet med de övriga verksamheterna.
På Säffle Hälsocenter finns idag bland annat vårdcentral, apotek, företagshälsovård, kurator, rehab, gym och fotvård och fler verksamhetsgrenar är på väg att etablera sig.

– När beslut väl tagits iordningsställde och anpassade Forskningen i Säffle AB lokalerna till vår verksamhet på tre månader, vilket är fantastiskt effektivt, säger Marjola Kock, specialistläkare i allmänmedicin och verksamhetschef på Svea Vårdcentral, som ingår i Praktikertjänst.

Bästa vårdcentralen
Marjola Kock betonar att alla verksamheter har ett mycket omfattande och väl fungerande samarbete, där kvalitet och patientens bästa alltid står i centrum.
– Såväl patienterna som personalen är mycket nöjda med arbetsmiljön, vilket resulterar i en mycket god vård. Detta bevisas av att vi genom en patientenkät har blivit utsedd till den bästa vårdcentralen i Värmland.
Gustaf Andersson, VD på Forskningen i Säffle AB, tillägger:
– Vi har kommit långt när det gäller att tillgodose kommuninvånarnas önskemål, krav och behov inom hälsa och sjukvård. Men det finns punkter kvar på önskelistan, till exempel tandvård, barnmorska, familjecentral, röntgen och specialistsjukvård inom till exempel ögon.
Svea Vårdcentral har 18 anställda, varav fem är läkare. Öppettiderna är måndag-torsdag 8.00 till 19.00 och fredagar 8.00 till 17.00. Upptagningsområdet är Säffle kommun och omfattar cirka 7 500 personer.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top