Företagandet har starka traditioner i Sunne med framsynta entreprenörer som ständigt förnyar sig

Kommunen breder ut sig på båda sidorna om Fryken och knyts ihop med bron över sundet i Sunne. Sunne är dialektalt ordet för sund. Tätortens placering är därför naturlig och bygden kan därför sägas vara väl sammanhållen. Selma Lagerlöf beskriver väl i ”Gösta Berlings Saga” den storslagna naturen runt Fryken, de böljande fälten som omgärdas av de blånande bergen till skydd mot den ibland vresiga Fryken. Som det beskrivs så sant i sagan, att bergen öppnar sig så vi kan se ut över Fryksdalen.

Selma Lagerlöf var förutom författare också lokalpolitiker. Viktiga frågor för Selma var infrastrukturfrågor med bla. elektrifiering av landsbygden reglering av vattendrag för att jorden skulle ge högre skördar och behovet av kollektivtrafik. Hennes engagemang för entreprenörskap och nytänkande präglar Sunne än idag.

Näringslivet är varierat med en blandning av stora och små företag med allt från traditionell trä och massaindustri till europeiskt ledande grafisk industri. Inom den grafiska sektorn finns också Broby Grafiska, en skola som utbildar i nära samverkan med branschen.

Ett snökluster har utvecklats på orten med leverantörer av utrustning och snöteknologi för alpina anläggningar i norra Europa.

Besöksnäringen och kulturen med bland annat Mårbacka och Rottneros Park som stora besöksmål är viktiga för både Sunne och Värmland. Ski Sunne med kanske Mellansveriges bästa alpinanläggning och senaste tillskottet bland besöksmålen - Vattenlandet i Sunne som i första hand vänder sig till barnfamiljer - ger bredd på attraktioner och året-runt-turism.
I hela Sunne finns ett flertal hotell med olika profil och med runt 2 000 bäddar för turister och konferensverksamhet.
Mer än hälften av konferensnätterna i Värmland tillbringas på någon av anläggningarna i Sunne.

Jord- och skogsbruket har stor betydelse för Sunne när det gäller sysselsättning och är också nödvändigt för den viktiga besöksnäringens behov av ett välvårdat landskap.

Utmaningar för att ge förutsättningar för entreprenörskap och tillväxt är att hela tiden arbeta med infrastrukturfrågor. Nu senast är kommunen tillsammans med ”byalagen” på väg att ge landsbygden möjlighet till bredband. Bredbandet ger möjlighet till kvalitet för företagande och boende i hela kommunen. Kommunen genomförde tidigt reformen ”LOV” inom socialtjänsten. Den som beviljats omsorg får alltså själv välja utförare.
Arbetsmarknaden är beroende av bra och snabba kommunikationer. Fortsatt arbete med förbättringar av järnvägen - Fryksdalsbanan - och höja standard och säkerhet på väg E45.

Vi måste också utveckla den närhet vi har till Norge, för fler affärer i båda riktningarna. Många norrmän har sommarboenden i Sunne vilket förbättrar underlaget för handeln.
Samtidigt är Oslo-Gardermoen-området en viktig del av Sunnebornas arbetsmarknad.

Ola Persson
Kommunstyrelsens ordförande Sunne


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top