En systemleverantör till stora internationella företag

Wenmec är en komplett systemleverantör med omfattande resurser och en stark expansion de senaste åren.
Företaget har idag cirka 200 anställda inom maskinbearbetning, svets och montering och arbetar med såväl legotillverkning som kompletta systemleveranser. Bland stora kunder kan nämnas Atlas Copco, Rolls-Royce, BAE och Weatherford.

Wenmec AB bildades 1983 som en sammanslagning av CJ Wennbergs och Kils Industri AB (KIA). Företaget startades med 50 anställda och en verkstadsyta på 4 500 kvadratmeter. Idag har företaget cirka 190 anställda och tre separata produktionsställen i Sverige med en total yta på cirka 10 000 kvadratmeter. Två av anläggningarna, samt företagets huvudkontor, ligger i Kil i södra Värmland. Företaget har även en produktionslokal i Karlstad.

Står på tre ben
– Vi är en systemleverantör till stora internationella företag och vi står på tre ben; bearbetning, svets och montering. Vi levererar fullt fungerande system och jobbar inom olika marknadssegment, till exempel marin- och offshoreindustri, pappers- och massaindustrin, försvarsindustrin och skogs- och entreprenadsidan, berättar Daniel Styrenius, VD på Wenmec.
När Daniel Styrenius fick förfrågan att leda Wenmec 2010 befann han sig i Shanghai, där han precis etablerat ett dotterbolag till Gunnebo Industrier på den kinesiska marknaden. I takt med att många av Wenmecs största kunder växer i öst var det ett naturligt steg att låta Wenmec utvecklas i samma riktning.
– Min vision är att få det här bolaget att växa vidare och mitt uppdrag består bland annat i att jobba in större kunder i nya marknadssegment och att bredda kundportföljen. Jag kommer själv från tekniksidan, men har mer och mer gått över till att bli en marknadsinriktad VD, säger Daniel Styrenius.

Färre leverantörer
Trenden på marknaden är att stora internationella kunder minskar antalet leverantörer till förmån för färre som tar större åtaganden.
– Där har Wenmac en väldigt bra position i framtiden, menar Daniel Styrenius. Vi har inte för avsikt att sätta oss på kammaren och designa och hitta på nya produkter utan vi ska jobba med kunder som har egna produkter.
Som systemleverantör arbetar Wenmec med långsiktiga relationer och tar ansvar för både inköp, materialflöde, logistik, leveransplanering och leveransprognoser.
– Vi är ganska nischade eftersom vi jobbar med lite grövre plåt och stål. I övrigt så jobbar vi inte med småkomponenter i stora serier utan vi siktar in oss på att leverera system av större storlek i mindre till medelstora serier, säger Daniel Styrenius.

Stark utveckling
Wenmec har haft en stark utveckling och ökat sin omsättning med cirka 200 procent de senaste fem åren. 2009 omsatte företaget 237 miljoner kronor och 2011 landade omsättningen på mer än 500 miljoner.
Fyra år i rad, mellan 2005 och 2008, blev Wenmec utsett till ett Gasellföretag i Värmland av tidningen Dagens Industri. Och företagets nya VD vill att expansionen ska fortsätta.
– Ja, vi har en aggressiv plan för framtiden att bolaget ska växa och vår tanke är att bygga en miljardkoncern. För att kunna göra det så krävs det att vi utvecklar oss själva ytterligare och hittar tydliga samarbetspartner, säger Daniel Styrenius.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top