En rörtillverkare i Storfors som gör globala affärer

Outokumpu i Storfors (OSTP-Storfors) tillverkar tjockväggiga rör i rostfritt stål och vänder sig främst mot olje- och gasindustrin, vatten- samt pappers- och massaindustrin.
– Vi är mycket projektorienterade och hela vår verksamhet är uppbyggd kring projekt och väldigt kundorienterad, säger Jan Boberg, platschef på OSTP-Storfors.

Till skillnad från andra rörtillverkare tillverkar Storfors rör med en ytterdiameter på upp till 2 000 mm och en väggtjocklek på upp till 35 mm. Här handlar det om längssvetsade, rostfria rör på upp till tolv meters längd (normalt tillverkas rören i sexmeterslängder).
– Många rörtillverkare gör standardrör till grossister, men vi jobbar mer eller mindre uteslutande med projekt. Vi jobbar över hela världen och har kunder i bland annat Sydostasien, mellanöstern, Sydamerika och naturligtvis i Europa, berättar Jan Boberg.

Avancerade rör
OSTP-Storfors tillverkar de mest avancerade rören inom ”rostfria rör” och andelen specialstål är mycket hög – över 50 procent. Med specialstål menas Duplexa rostfria stål såsom 2205 och 2507 och högaustenitiska stål typ 254 SMO, men även nickelbaserade rör.
Rören verkar ofta i mycket svåra förhållanden med höga tryck, förhöjda temperaturer och korrosiv miljö.
– Det kundsegment som vuxit mest under senare tid är vattenindustrin, där dricksvatten tillverkas från havsvatten i s.k. avsaltningsanläggningar. När vi startade med detta i början av 2000-talet sade vi att detta är den framtida oljebranschen och det har det blivit, säger Jan Boberg.
OSTP-Storfors jobbar oftast med stora internationella EPC-bolag (Engineering Procurement and Construction) såsom Hyundai, Doosan, Veolia, Technip, Bechtel, Maersk etc., men också direkt mot slutkunder som Statoil, BP, PetroChina och Saudi Aramco.
– Om till exempel BP ska bygga ett raffinaderi i arabvärlden så är det oftast inte BP själva som bygger utan de anlitar ett EPC-bolag, berättar Jan Boberg.

Stororder i Jordanien
Just nu är OSTP-Storfors involverad i stora projekt i Jordanien och Saudiarabien. I Jordanien bygger man 55 djupbrunnar för grundvatten som är 200 meter djupa vardera. Anläggningen ska försörja hela huvudstaden Amman med vatten och Storfors levererar alla rören inklusive svetsade flänsar. Detta är en mycket stor order värderad till cirka 50 miljoner kronor.
I oktober 2011 köpte det italienska företaget Tubinoxia in sig i Outokumpu Stainless Tubular Products, OSTP.
– Den nya ägaren Andrea Gatti, som äger 36 procent av bolaget, vill ha en organisation, som jobbar med projekt som omfattar alla enheterna i OSTP. Det nya projektkontoret, som ska samordna både Riyad i Saudiarabien, Jakobstad i Finland samt de svenska enheterna i Örnsköldsvik och Storfors ska ligga i lilla Storfors i Värmland. Det innebär att vi får rekrytera folk under våren och det är väldigt roligt att vi får bidra med att skapa arbetstillfällen i Storfors med omnejd, säger Kenan Cosic, chef för Project Sales inom OSTP.

Förbättrad effektivitet
Storfors produktionsanläggning har under flera år utvecklats och effektiviteten har förbättrats kontinuerligt. Arbetet påbörjades under 2004 med 5S och många steg senare kallar man det Route to World Class. Lean-tänkande, förbättringsgrupper, daglig styrning och gembaronder är en inarbetad del i företagets vardag. Ett resultat är att det inte finns någon onödig utrustning på företagets 15 000 kvadratmeter stora produktionsytor och det är svårt att hitta en enda övergiven kaffemugg eller knappt något skräp någonstans.
Jan Boberg betonar att alla i personalstyrkan är delaktiga i vad som händer i bolaget, alla vill vara med och förbättra ytterligare.
– Det är få arbetsplatser som har större nöjdhetsindex än OSTP-Storfors vid olika mätningar som gjorts och det är ett resultat av att alla känner delaktighet och sitter i samma båt och ror, avslutar han.


Fakta OSTP-Storfors
Omsättning: 350 MSEK
Sysselsatta: 110
Tillverkar: Rostfria rör
Årsvolym: 7 000 ton
Ägs av: OSTP AB (64% Outokumpu och 36% Andrea Gatti). Tillverkare av rostfria rör och rördelar med 700 anställda och som omsätter 2,5 miljarder SEK.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top