En ny generation pelletsbrännare från Torsby

Torsby-Ugnen AB, som har sitt säte i norra Värmland, tillverkar och saluför pelletsbrännare och lanserar i år det nya märket TB MIDI, anpassad för mindre hyreshus och flerfamiljshus.
Till försäljning finns också kaminer, solfångare och värmepannor med tillbehör.
Företaget åtar sig även legoarbeten i tunnplåt och andra material.

Året var 1987 då Karl-Gustav Persson startade K-G Perssons Verkstadsprodukter som enskild firma. Huvudsysslan i början var att tillverka och sälja vedugnar, men genom åren sattes nya idéer på prov och verksamheten utvecklades. 1997 startade Karl-Gustav Torsby-Ugnen AB och huvudsysslan blev mer inriktad på tillverkning av pelletsbrännare.
Idag sysselsätter företaget elva anställda och omsättningen vid det senaste bokslutet låg på drygt 13 miljoner kronor.
En av Torsby-Ugnens styrkor är den goda kunskapen och den mångåriga erfarenheten av värme och VVS-branschen.
Med Torsby-Ugnens säkra pelletslösning får man betydligt lägre uppvärmningskostnader och dessutom sparar man på miljön.
– Om man jämför att värma sina bostäder med pellets och med olja så är skillnaden prismässigt nu större än någonsin. Men det är tyvärr svårt att få fram budskapet att man kan göra stora besparingar på att använda pellets, säger Karl-Gustav Persson.

TB MINI och TB MIDI
Torsby-Ugnen tillverkar och saluför pelletsbrännaren TB MINI – en enkel och ekonomisk pelletsbrännare för miljövänlig uppvärmning av hus, villor och mindre hyresfastigheter. Den har elektronisk tändning och kan väljas med eller utan funktionen sparlåga och vid behov tändas upp manuellt.
TB MINI är dessutom enkel att installera, rengöra och sköta.
I år lanserar Torsby-Ugnen sin fjärde generation pelletsbrännare – TB MIDI.
– Vår nya pelletsbrännare är anpassad för mindre hyreshus och flerfamiljshus. Vi har gjort en pelletsbrännare med en säker konstruktion och med väl tilltagna grejer. Det är ju mycket viktigt att den inte krånglar när den ska värma upp bostäder för fyra-fem familjer, konstaterar Karl-Gustav Persson.

Mekanisk verkstad
Torsby-Ugnen verkar också som en mekanisk verkstad och utför följande tjänster:
• Mekaniskt bearbetning
• Svetsning
• Montering
• Legotillverkning
• Skorstensrenoveringar
• Stansning med CNC-styrd maskin
• Bockning med CNC-styrd maskin
Torsby-Ugnens kundområde är brett. Företaget tillverkar såväl badtunnekaminer och säljställ till affärer som komponenter till lyftsystem och sjukhusutrustning med mera.
Karl-Gustav Persson är mån om att kunderna ska bli nöjda och har det uppstått något fel så rättas det till så fort som möjligt.
Verksamheten går bra för Torsby-Ugnen och nu börjar man bli trångbodd.
– Vi skulle behöva en högkonjunktur nu på några år så att vi kunde göra en rejäl utbyggnad på 400-500 kvadratmeter, säger Karl-Gustav Persson avslutningsvis.


Värmland SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Värmland
Värmlandsmodellen – en framgång för länet

Den starka värmländska basindustrin – som många trodde skulle försvinna helt - är grunden för framgångar i och för länet de senaste åren. I Värmland har vi bestämt oss för vad vi är bäst på, och arbetar för att utveckla det. Vi ska bli det moderna, innovativa länet och vi når dit genom bra samarbete ...

Back to top