Problemställning sprungen ur skogsindustrin utvecklas inom akademin till kommersiell lösning

Mittuniversitetet förvaltar en lång tradition när det gäller samverkan med kringliggande näringsliv och samhälle. De långsiktiga samarbetena omfattar inte minst skogsindustrin som är en av regionens mest expansiva näringar. Tillsammans med framåtsträvande aktörer inom skogsnäringen har Mittuniversitetet etablerat centrumbildningen Fibre Science and Communication Network, FSCN, där forskare från industrin möter kollegor inom akademin. Samverkan genererar också innovativa spinoff-effekter där det nystartade företaget ChemseQ International AB är ett intressant exempel.

Nordens största skogskoncern SCA har tillsammans med andra aktörer, däribland Stora Enso och Holmen, aktivt bidragit till att bygga upp den skogsindustriella forskningen på Mittuniversitetet. I tät samverkan har man etablerat den gemensamma forskningsplattformen FSCN som på mindre än tio år nått en världsledande position inom ett flertal skarpa kunskapsområden.
– Vi verkar inom ett stort antal gemensamma projekt som bedrivs i syfte att utveckla vår industri, bekräftar Björn Lyngfelt, informationschef på SCA Forest Products.
SCA har en egen laboratoriemiljö som ligger i direkt anslutning till FSCN. Gränsen mellan det akademiska och det industriella suddas ut med gemensamma forskningsprojekt och ett rikt kunskapsutbyte som gynnar skogsindustriell utveckling över hela landet.
– Vi ser spännande kringeffekter som bl.a. kommersialisering av nya innovationer, nya patent och uppstart av nya företag verksamma inom det skogstekniska området, berättar Professor Magnus Norgren, som varit verksam inom FSCN sedan starten och som nu blivit VD för det nystartade kunskapsföretaget ChemseQ.

ChemseQ föds ur problemställning från skogsindustrin
ChemseQ har etablerats som resultat av framstående forskning baserat på frågeställningar direkt från skogsindustrin där bl.a. SCA varit en stark drivkraft. Industrin sökte en lösning på problematiken kring rening av pappersmassa där metaller måste avlägsnas med hjälp av kemikalier för att därefter kunna genomgå miljövänlig blekning. Utmaningen ligger i att kunna återvinna kemikalierna som används i reningsprocessen för att förhindra att de går ut i miljön.
– Vi började forska i området för ca sju år sedan, förklarar Magnus Norgren. Vi såg en stor utmaning i att ta fram en lösning där kemikalierna först måste vara lättlösliga i vatten för att kunna avskilja metaller ur pappersmassan och därefter måste kemikalierna, som kallas komplexbildare, även kunna avskiljas ur vattnet vid behov. Efter tre år lyckades vi ta fram en metod som var lika effektiv som den konventionella men med betydligt bättre miljöprestanda då vi kan avskilja och återvinna större delen av kemikalierna och på så vis rena processvattnet.
Man såg direkt att detta var en idé värd att skydda, och tog patent i Sverige. Därefter bildades företaget ChemseQ, som idag arbetar med att vidareutveckla grundidén och sprida konceptet till andra industrier med liknande frågeställningar.
– ChemseQ är ett bra exempel på hur man kan ta ett problem ur industrin, forska fram en teknisk och ekonomisk hållbar lösning och bygga upp kommersiellt företagande kring resultatet, säger Norgren.

Ljusa framtidsutsikter med brett tillämpningsområde
Skogsindustrin är Sveriges största industri, och en mycket stor spelare för ett litet företag som ChemseQ. Det började med en drivkraft från skogsnäringen, men idag utvecklar ChemseQ innovativa lösningar för andra, mindre industrier.
– Vår metod går att tillämpa inom en rad olika områden. Genom viss modifikation har vi lyckats skapa lösningar som passar den moderna deponiindustrin som exempel. Vi har också anpassat metoden för att avskilja koppar ur avloppsvattnet från en mindre whiskeytillverkare här i vår region. Det intressanta är utvecklingen för ChemseQ – det började med en frågeställning inom en jätteindustri och idag kan lösningen tillämpas i flera olika branscher, samtliga betydligt mindre än skogsindustrin, men ändå betydande för Sveriges konkurrenskraft, konstaterar Magnus Norgren.
ChemseQ är ett inkubatorföretag inom Åkroken Science Park i Sundsvall med närhet till den ursprungliga forskningsmiljön på Mittuniversitetet där allt började. Under utvecklingsfasen har ChemseQ:s grundare fått stöd från bl.a. Innovationsbron, Almi, Länsstyrelsen och Miun Innovation, som är Mittuniversitetets egenbildade innovationsstödjande bolag.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top