Frågor till årets pristagare i kemi, professor Daniel Shechtman

I en fullsatt föreläsningssal på institutionen för Materialvetenskap, KTH, dagen innan Nobelprisutdelningen fick förstaårsteknologerna på Materialdesignprogrammet möjlighet att lyssna på och ställa frågor till årets pristagare i kemi, professor Daniel Shechtman. Den spännande och underhållande föreläsningen berörde två ämnen, dels kvasikristallerna som gav Shechtman sitt pris, dels vikten av att våga stå på sig när en upptäckt blir starkt ifrågasatt.

Shechtman berättade att hans upptäckt att atomstrukturen i vissa material inte såg ut som förväntat möttes av både misstänksamhet och motstånd. Han stängdes bland annat av från den forskargrupp han då tillhörde. Relativt snart så började dock intresset från hans kolleger att växa och de teoretiska möjligheterna hos materialen väcka intresse. En motståndare framhärdade dock in i det sista, Linus Pauling, själv dubbel nobelpristagare.

Bland de första att ta fram ett kvasikristallint material var Sandvik vars Nanoflexstål idag används i allt från kirurgiska tillämpningar till rakapparater. Arbetet med att ta fram stålet beskrevs av Jan-Olof Nilsson, Ping Liu och Anna Hultin Stigenberg från Sandvik.
Avgörande för att Materialvetenskap lyckades locka ytterligare en nobelpristagare till institutionen, den tredje under 2000-talet, var professor K Venkat Rao som tillsqammans med docent Lyubov Belova leder avdelningen för Teknisk Materialfysik. Professor Rao tog också tillfället i akt att presentera sitt perspektiv på Shechtmans arbete.
Efter föresläsningen visades Daniel Shechtman runt i Materialvetenskaps byggnad där han bland annat besökte institutionens state-of-the-art nanolaboratorium.

Institutionen för Materialvetenskap har långa traditioner. I snart tvåhundra år har forskning och utbildning på världsnivå bedrivits här. Det som började som en kunskapsleverantör till jernbruken i Bergslagen sysslar idag med alla typer av material ur alla aspekter och med de senaste metoderna.

Faktaruta:
Metaller är periodiskt uppbyggda av enhetsceller. Shechtman upptäckte att enhetscellerna inte behöver vara desamma i hela kristallen. Dessa material kallas kvasikristallina. Samtliga i dag kända kvasikristallina material är metallegeringar. Deras mekaniska, termiska, magnetiska och elektriska egenskaper gör att de förväntas få stor betydelse inom många användningsområden.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top