Etour – kunskapsdriven utveckling inom turism

Mittuniversitetet har utvecklat landets största utbildnings- och forskningsmiljö inom turism. Naturturism, upplevelsebaserad turism, evenemang, tjänsteinnovation och destinationsutveckling – alla kategorier samlas inom Etour. Miljön omfattar också samverkan med turistnäringen, både i Sverige och internationellt. Vid Mittuniversitetet bedrivs sedan 2009 dessutom Nordens enda forskarutbildning inom turism.

Den grundläggande ambitionen för Etour är att bidra med vetenskapligt förankrad kunskap och vass kompetens för att utveckla den svenska turistnäringen. Etour är en av universitetets mest framstående miljöer för samverkan, utveckling och utbildning. Adjunkter, doktorander, professorer och studenter samverkar för att Etour i framtiden ska kunna räknas som ett av Europas främsta kunskapscenter för turism och besöksnäringsrelaterad verksamhet.

Kraftig utveckling inom upplevelseindustrin
Mittuniversitetet var tidigt ute med turismutbildning, redan 1978 etablerades den första utbildningen som fortfarande utgör en viktig grundpelare för verksamheten inom Etour. Mittuniversitetet var också först i Sverige med den här typen av utbildning, och hör fortfarande till landets främsta.
– Turismen och upplevelseindustrin har utvecklats kraftigt sedan utbildningen först startade för över 30 år sedan. Vi arbetar med kontinuerlig utveckling och fokuserar liksom många andra branscher på en stark arbetslivsanknytning för att möta turistnäringens behov. Våra studenter är ofta med i skarpa projekt baserade på samverkan med företag inom branschen, berättar Robert Pettersson, samverkansansvarig vid Etour.

Övervakar trender inom turism
All forskning och utbildning inom Etour kretsar kring de fem huvudkategorierna natur, upplevelser, evenemang, tjänsteinnovation och destinationsutveckling.
– Vi övervakar trender inom turismområdet, en del är mycket framträdande och bestående, som exempelvis den starka utvecklingen inom destinationsutveckling som bygger på samverkan mellan flera olika aktörer för att skapa en helhet, en attraktiv destination, förklarar Pettersson.
Som följd har det bildats destinationsbolag som marknadsför hela regioner, komplett med boende, upplevelser, aktiviteter och service. Åre Destination, Destination Gotland och Swedish Lapland är bara några exempel på framgångsrika destinationsbolag.
Etour står för kunskapsdriven utveckling inom samtliga av turistnäringens områden. Ett annat exempel är utvecklingen inom populärkulturrelaterad turism, att besöka platser som omnämns i filmer och böcker för att skapa egna genuina upplevelser blir allt vanligare.
– Människor söker exklusiva upplevelser. Det finns ett stort och växande intresse för att leva ut de upplevelser man förknippar med filmens och böckernas värld. Vi bedriver ett forsningsprojekt inom turism med populärkulturell koppling, Pop Cultour, där vi bl.a. studerat effekten av filmatiseringen av Twilight-böckerna på upplevelseturismen. Det verkar vara ett fenomen av vår tid som går att identifiera över hela världen.

Peak Experiences – för utveckling av framtidens upplevelser
Peak Experiences är ett uppmärksammat projekt inom Etour som fokuserar på tjänsteinnovationer. Utvecklingen sker genom att man, bl.a. med hjälp av GPS-funktioner, studerar hur besökare rör sig inom ett visst område. Det kan vara i en djurpark, på en stadsfest eller ett museum.
Det viktigaste är att skapa förståelse för vad besökarna tycker är bra, men också vad de tycker är dåligt. Nu är det möjligt tack vare innovationsföretaget Peak Experiences R&D AB. Företaget paketerar unika tjänstekoncept där evenemangsanordnaren får en klar bild över hur turisterna upplever besöket. Informationen kan därefter användas för att utveckla destinationen eller evenemanget framöver.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top