Dala Sports Academy för idrottsnäringen närmare högskolan

Idrott och hälsa en av de snabbast växande näringsgrenarna i Dalarna och en av Sveriges viktigaste framtidsbranscher. En förutsättning för att företag med den här inriktningen ska kunna etableras och utvecklas är att det finns en levande och stark idrottsmiljö med ett rikt resursutbud. Företag ska kunna hämta idéer och inspiration till nya produkter och tjänster som testas i verkliga miljöer. För att utveckla visionen för Dalarna som en av Sveriges främsta idrottsregioner samlas forskning, utbildning och kunskapsutveckling i Dala Sports Academy (DSA) på idrottsanläggningen Lugnet i Falun.

Dala Sports Academy, DSA, är ett projekt som drivs av Falu kommun i nära samverkan med huvudintressenterna Högskolan Dalarna och Borlänge Kommun för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för elitidrottare att kombinera högskolestudier med sin idrott. Projektet syftar också till att skapa en stark miljö för forskning och utveckling inom idrott, med tillgång till moderna faciliteter och laboratorium.
Inom DSA samordnas olika laboratoriemiljöer och testcenter för neuromuskulär funktion och uthållighet, dessutom finns ett specialutrustat laboratorium för biokemiska tester. Allt finns under samma tak på Lugnet i centrala Falun, en idrottsanläggning med livlig verksamhet året om. Här finns 58 av landets 68 riksidrottsanslutna idrotter representerade, vilket gör Lugnet till en av landets viktigaste arenor med komplett utbud. Det internationella intresset för anläggningen och därmed också DSA är stort och ökar.

Nya tillämpningar
Förutom förstklassiga idrottsanläggningar, laboratorier och elitidrottande studenter att forska på krävs också en väl utvecklad kompetens för att driva skarpa projekt inom DSA. Här bidrar Högskolan Dalarna med framstående forskare och lärare.
– Vi vill skapa ännu tätare samarbeten med näringsliv och samhälle. Högskolan har mycket att erbjuda som kan komma hela samhället till gagn, ett exempel är resultat som forskats fram på elitidrottare som med fördel också kan tillämpas inom det allmänna folkhälsoområdet, berättar Sofia Brorsson, projektansvarig för DSA och forskare.

Främjar idrottsföretagande
Tidigare har det lokala och regionala näringslivet haft begränsade möjligheter att samverka med verksamheten inom hälsoområdet vid Högskolan Dalarna. Genom DSA möjliggörs helt nya samarbeten tack vare utvecklingsarbete, tester och forskning. Allt är aktiviteter som samtidigt också stimulerar framtagning av nya produkter och tjänster inom näringslivet.
För att paketera forskningsresultat och kunskap till användbara koncept för företag och organisationer samarbetar högskolan med Sport Health cubator, en företagsinkubator i Stiftelsen Teknikdalens regi. Ambitionen är att man tillsammans ska främja ett ökat företagande inom idrott och hälsa i regionen och långsiktigt till Dalarnas vision om att vara en av Sveriges starkaste idrottsregioner.

Akademin Hälsa och samhälle
Dala Sports Academy är ett projekt inom Akademin Hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna. Hälsa och samhälle är en bred akademi som förutom idrottsverksamhet även rymmer många hälsorelaterade områden som tandhygien, sjukvård och omvårdnad, socialt arbete, personal och arbetsliv samt samhällsvetenskap. Utbildning och forskning bedrivs inom samtliga kunskapsområden. Akademin sysselsätter ca 110 lärare och omfattar omkring 2000 studenter.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top