Åkroken Science Park – brobyggare mellan akademi och skogsindustri

När näringsliv, akademi och samhälle arbetar tillsammans skapas helt nya förutsättningar för utveckling. Åkroken Science Park i Sundsvall arbetar för att stärka det regionala näringslivet med fokus på skogsindustri, teknik och grön utveckling. Verksamheten bedrivs genom två huvudverksamheter varav den ena är av en expansiv företagsinkubator med ett 30-tal företag. Den andra verksamheten kretsar kring relationsbyggande inom Number One Forest Industry Network, som samlar regionala aktörer inom skogsindustri och sammanför dem med viktiga samarbetspartners inom akademin.

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier. Av svensk industris sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsnäringen för 10-12 procent och genererade en varuexport som uppgick till 129 miljarder kronor år 2010. Skogsindustrin i mellersta Norrland är starkt exportinriktad då massa- och pappersproduktionen exporteras till ca 85 procent.

Med visionen i namnet – Number One Forest Industry Network
I Sundsvall finns starka forskningsmiljöer som tillammans med industriella partners bidrar till ökad konkurrenskraft för den regionala skogsnäringen. Fibre Science and Communication Network (FSCN) vid Mittuniversitetet är ett utmärkt exempel på ett världsledande forskningscentrum med verksamhet inom skogsteknik. Granne med FSCN och campus ligger också SCA R&D Centre med hundratalet anställda. I regionen finns även Metso Sweden, More Research, Domsjö Fabriker och Processum som alla investerar stora belopp i forskning och utveckling kring träfiber och förnyelsebara råvaror.
Industri, näringsliv och samhälle har skapat det gemensamma klustret Number One Forest Industry Network, tidigare kallat Fibre Network. Åkroken Science Park har till uppgift att samordna aktiviteter inom klustret och se till så att viktiga utvecklingsfrågor synliggörs.
– Vår främsta uppgift är att vara en brobyggare mellan våra medlemmar som kommer från olika bakgrunder men som har ett gemensamt intresse i att utveckla skogsindustrin, säger Peter Ekdahl, verksamhetsledare vid Åkroken Science Park.
Number One Forest Industry Network har rankats som ett mycket starkt företagskluster av The European Cluster Observatory. Av cirka 10 000 identifierade företagskluster finns idag sex svenska kluster med bland de högst rankade. Ett av dem har visionen i namnet – att vara nummer ett när det gäller skogsindustriell utveckling.

Mötesplats för framtidens idéer
Inom ramarna för Number One Forest Industry Network har Åkroken Science Park anordnat utbildningsprogrammet Number One Executive Program för att understryka vikten av kraftfulla nätverk. Programmet pågår under ett års tid i samverkan med Mittuniversitetet.
För att stärka nätverket ytterligare kommer man att anordna en egen konferens i september, Fibre Future Conference, där intressenter från nationell och internationell skogsnäring kommer att få möjlighet att träffas och utbyta kunskap. I Number One Forest Industry Network finns både storleken och styrkan från den svenska basindustrin sida vid sida med kreativa entreprenörer och framtidens idéer.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top