Energioptimering – ren vinst som kan investeras i utveckling

Moderna klimatanläggningar är sofistikerade och om de är rätt installerade sparar de stora summor på energiräkningen. En splitterny anläggning innebär en stor investering, som visserligen återbetalar sig i form av lägre energikostnader, men som kanske inte motiveras som genomförbar då man redan har ett fullt fungerande system i drift. IDCC, Indoor Climate Control, bidrar till att skapa bättre lönsamhet i kundernas verksamheter genom att justera befintliga klimatanläggningar så att de fungerar optimalt. Tillsammans med kunden tar IDCC fram lösningar som fungerar för just deras verksamhet med fokus på ventilation, värme och kyla.

Jan Svensson grundade IDCC för tio år sedan och på mycket kort tid har företaget sett en stark tillväxt. Det är främst tack vare det ökande intresset bland företag och organisationer kring energioptimering inklusive finjustering av ventilationssystem. IDCC erbjuder även tjänster som OVK- besiktningar, drift- och underhållsinstruktioner, radonmätningar, utbildning av driftspersonal samt servicearbeten inom ventilation.
Företaget har förvärvat en industrifastighet på Karlstorpsvägen i Lidköping som fungerar som huvudkontor. För att möta en ökande efterfrågan har IDCC även satsat på att bygga upp en filial i Göteborg, idag med två tekniker som servar kunder i hela Göteborgsregionen. Med de strategiskt etablerade kontoren når IDCC hela Västra Götalandsregionen.

Långt kundanpassade lösningar
Energioptimering ligger i tiden. Företag inom alla branscher, inte minst där energikrävande processer hör till vardagen, söker lösningar som kan spara energi. Ofta hör energikostnaderna till de största för att driva hela verksamheten, om de kan sänkas handlar det om ren vinst som kan investeras i utveckling av företagets kärnområden istället.
– Verksamheter förändras hela tiden. När man bygger om och bygger till, utvecklar nya verksamhetsgrenar och inviger nya avdelningar glömmer man ofta att även ventilationssystemet måste ses om. När ett system är i behov av justeringar betyder det inte att systemet i sig fungerar dåligt, utan att man helt enkelt måste synkronisera det med resten av verksamheten. Allt måste underhållas, förklarar Jan Svensson.
Att transportera luft kostar mycket mer än man kan tro. Det är varken miljömässigt försvarsbart eller ekonomiskt gynnsamt att ha ventilationssystemen gående för fullt i lokaler där människor vistas bara då och då. IDCC kan ta fram långt kundanpassade lösningar där värme och kyla anpassas efter behov, där luft tillförs under perioder då lokalerna verkligen är i bruk.

Kunskapsföretag
IDCC:s verksamhet bygger på ömsesidigt förtroende mellan kund och leverantör. En kund som varit med sedan starten 2002 är Pharmadule (tidigare Emtunga Mekaniska Verkstad) som tillverkar oljeplattformar.
– Vi profilerar oss gärna som kunskapsföretag, vi har mycket kompetens som kommer kunderna till gagn. Vi har tillgång till långt avancerad teknisk kompetens in-house, det tryggar också vår fortsatta tillväxt. Även kompetens måste underhållas, därför satsar vi mycket på utbildning, berättar Jan Svensson vidare.
Även nya klimatanläggningar måste ibland ses över för att säkerställa bästa möjliga prestanda. Allt fler upptäcker vad IDCC kan bidra med, oftast handlar det om stora besparingar över tid. IDCC har idag tio anställda och ser fram emot en fortsatt positiv utveckling.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top