Etteplan – ett av Nordens största teknikkonsultföretag

Etteplan är en teknikkonsult som vänder sig mot fordons-, flyg-, försvars-, verkstads- och energiindustrin.
Vad som gör Etteplan unikt i sin bransch är att företaget är etablerat i Kina för att ge kunderna möjlighet att ta del av kostnadseffektiva och högkvalitativa teknikkonsulttjänster.

Etteplan erbjuder en bred kompetens inom utveckling av elektronik och inbyggda system, automation och elkonstruktion, mekanikkonstruktion och teknikinformationstjänster.
– Vi är ett teknikkonsultföretag och en lokal aktör som har styrkan med att ha det globala företaget i ryggen, säger Pontus Nordström, som ansvarar för Etteplans verksamhet i Örebro och Karlstad.
Gunnar Prieditis, som är säljansvarig på Etteplan, tillägger:
– Inom hela Etteplan jobbar vi inom en mängd teknikområden, men lokalt i Närke med omnejd handlar det mycket om beräkning, mekanikkonstruktion, hydraulik, projektledning, elkonstruktion och automation. När kunderna har andra behov vid större projekt så kan vi få in kompetensen från annat håll.
– Etteplan har 14 kontor i Sverige och det är ett utvecklat samarbete mellan kontoren. Det innebär att vi kan sätta ihop skräddarsydda projektgrupper efter kundernas önskemål. Dessutom har vi cirka 30 kontor i Finland så det finns alltid rätt kompetens om vi behöver någon specialist till våra uppdrag, säger Gunnar Prieditis.

Etablering i Kina
Etteplan var pionjärer inom teknikkonsultbranschen i Kina. Redan 2004 etablerades Etteplans första Kinakontor och idag har företaget kontor i Shanghai och Kunshan med totalt 200 medarbetare, som arbetar med ett 20-tal internationella kunder. Kunderna ges möjlighet att ta del av kostnadseffektiva och högkvalitativa teknikkonsulttjänster.
– Samarbetet med Kina är ett sätt för oss att kunna erbjuda ett lågkostnadsalternativ när det gäller enklare typer av jobb. Det kanske inte handlar om utvecklingsjobb utan renritning, detaljritning och digitalisering av underlag. Det är ett bra alternativ när de svenska ingenjörerna är för dyra, säger Pontus Nordström.
– Många kunder har idag krav på sig att lägga delar av sina projekt i lågkostnadsländer och syftet med etableringen i Kina är att få ned totalkostnaden i projekten, tillägger Gunnar Prieditis.
Framtidsplanen för Etteplan i Örebro är att bredda kundunderlaget ytterligare för att få en bredare bas. Detta har företaget lyckats bra med under 2011 och målsättningen är att etablera samarbete med ytterligare fem-sex nya kunder under 2012.

FAKTARUTA
Etteplan grundades 1983 i Finland och året därpå inleddes den tekniska konsultverksamheten. År 2000 introducerades Etteplan på Helsingforsbörsen. Idag har företaget totalt cirka 500 anställda i Sverige, varav cirka 20 arbetar på Örebrokontoret. Enheten i Örebro har funnits sedan 2005.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top