Prorespektera – specialister på insamlingskampanjer för ideella sektorn

Prorespektera AB har specialiserat sig på insamlingskampanjer för den ideella sektorn. Företaget startades och drivs av Anita Portnoff som har mångårig erfarenhet av arbete med ideella organisationer och framförallt en stark drivkraft för att lyckas med den här typen av projekt. Verksamheten etablerades i början av februari 2004 och företaget har som mål att utföra sina uppdrag på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt för att möta den ideella marknadens behov. Ledord i arbetet är respekt, etik och förtroende.

Prorespektera har en stor samlad kunskap och kapacitet för att genomföra alla typer av uppdrag inom den ideella sektorn och då främst insamlingskampanjer. Ägare och VD Anita Portnoff understryker företagets öppenhet för nya idéer och tycker det är spännande att tillsammans med de ideella organisationerna finna nya infallsvinklar på insamlingskampanjer.

Länk mellan givare och hjälporganisation
Prorespektera utför främst uppdrag åt kunder som är registrerade välgörenhetsorganisationer och innehar ett s.k. 90-konto, vilket säkerställer att det är en seriös aktör man samarbetar med. Prorespektera tillämpar Frivillighetsorganisationernas Insamlingsråds etiska regler för insamling, tillsammans arbetar man för att insamling hos allmänheten skall bedrivas på ett etiskt sätt.
– Vi fungerar som en länk mellan givare och organisation, vi säkerställer goda relationer och värnar om kontinuitet, förklarar Anita Portnoff. Vi tillämpar bl.a. uppföljningar av hur samarbetet mellan givaren och den ideella organisationen fungerar. Med kontinuitet menar vi dels återkommande gåvor, och dels återkoppling från organisationens sida där man förmedlar information om hur gåvorna investeras, framtida utveckling osv. Vi arbetar framförallt mot privatpersoner och sprider kunskap om hur man som givare kan få ut mer av att stötta olika organisationer.

Säkerställer trygga och långvariga relationer
Idag finns det ca 490 ideella organisationer som innehar 90-konto. Samtliga finansierar näst intill undantagslöst sitt arbete genom sina givares och medlemmars generösa gåvor. De olika organisationerna stödjer allt från specifika humanitära frågor och miljöfrågor till allmänna samhällsintressen.
Prorespektera strävar efter att stärka Sveriges ideella verksamheter samt att agera som en inkörsport för ungdomar i arbetslivet. Företaget skapar relationer – för att verksamheten ska vara framgångsrik krävs att givarna känner sig trygga med den organisation man valt att stödja, att man kan lita på att gåvorna kommer att användas på rätt sätt.
– Som företag har vi två huvudsakliga målsättningar, dels att värna om kundens intressen genom att utföra uppdragen på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt med stort engagemang för de ideella organisationernas olika ändamål, dels att skapa arbetstillfällen åt ungdomar och studenter.
När det gäller de ideella organisationernas intressen skiftar de olika inriktningarna - globalt handlar det om att hjälpa de mest utsatta och i Sverige fokuserar man på olika medicinska forskningsområden som på sikt skapar möjligheter för en bättre vård.
– Oavsett inriktning så är vårt mål att säkerställa trygga och långvariga relationer mellan givaren och den ideella organisationen, säger Anita med eftertryck.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top