Centrumutveckling skapar värden för fastighetsägare, butiker och konsumenter

Centrumutveckling skapar långsiktig lönsamhet för både fastighetsägare och butiker genom att utveckla konsumentinriktade köpcentrum. I över 40 år har företaget arbetat med djupgående analyser över vad konsumenterna verkligen behöver och efterfrågar. Nuvarande VD Monica Bruvik kom in i företaget som marknadsanalytiker 2006. Med stark drivkraft och passion för vad det moderna köpcentret måste tillhandahålla för att tilltala konsumenterna satsade hon på toppen och har nu varit VD i tre år.

Centrumutveckling är med och skapar framtidens köpcentrum där konsumenterna känner att det finns unika värden som tilltalar just dem. Den största utmaningen ligger i att utveckla koncept som tilltalar en så stor målgrupp som möjligt, och samtidigt når konsumenten på ett mer personligt sätt. Samtidigt sker en stor omställning i dagens handelsmiljöer som måste sadla om för att möta helt nya krav som vuxit fram med den digitala världen.
– Vi undersöker den moderna konsumentens behov och kartlägger vad som är mest tilltalande för olika grupper. Vi ägnar mycket kraft och energi åt att verkligen förstå konsumenten, förklarar Monica Bruvik.

Pionjärer inom köpcenterbranschen
Centrumutveckling består av konsulter i olika åldrar, med olika erfarenheter och olika specialistkompetenser. Samtliga har ett genuint intresse för konsumenter, shopping, stads- och fastighetsutveckling. Utvecklingen sker i projektform och varje team omfattar konsulter med olika kompetenser. Monica Bruvik är mån om bredden och om att utveckla den personliga kompetensen hos varje medarbetare.
– Jag tror på personlig drivkraft. Vi sysselsätter engagerade, kreativa personer som med stor nyfikenhet driver skarpa projekt.
Centrumutveckling har varit med och utvecklat den konsumentinriktade handeln i Sverige i över 40 år och är därmed äldst på marknaden.
– Vi ser oss lite som pionjärer när det gäller utveckling av hela köpcenterbranschen och har en mycket lång erfarenhet med väletablerade kunskaper att förvalta och utveckla. Vi står framförallt för kvalitet. Det är oerhört viktigt att vi kan hålla vad vi lovar för att skapa lönsamhet för alla parter, och det gör vi genom att skapa värden för konsumenterna, fortsätter Monica Bruvik.

Utvecklar koncept för framtidens Cross Channel Centres
Den digitala revolutionen kommer snart att nå köpcentrumen. Idag åker vi fortfarande vanemässigt till köpcentrum för att shoppa. I framtiden kan det bli ett lika otidsenligt beteende som att köpa resor i resebyråbutiken, skicka pappersbrev, hyra filmer i videobutiken, köpa cd-skivor eller att betala räkningar på banken.
Framtidens köpcentrum finns även digitalt, trenden har redan börjat breda ut sig då vi kan handla i vårt favoritköpcentrum direkt via nätet, s.k. Cross Channel Centres. Främsta fördelarna för konsumenten är att det blir tidseffektivt och inspirerande. Hur smidigt är det inte att reka shoppingrundan på nätet för att förenkla shoppingturen? Eller beställa hemleverans på varan som var slut i butiken?
– Vi söker utveckla verksamheten mer för att bygga Cross Channel Centres, och det kan innebära att vi framöver kan behöva anställa fler. Det viktigaste är att vi kan leverera kvalitet i varje projekt, då krävs det också att vi satsar mycket på marknadsanalyser och att alltid ligga i framkant gällande handelns utveckling, säger Monica Bruvik avslutningsvis.


Utbildning SNL 2012-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-2

Huvudtema: Utbildning
Utbildningar med arbetsmarknadsrelevans skapar bättre villkor ...

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni understryker att det under en längre tid varit ett alltför stort fokus på teoretiska utbildningar inom vuxenutbildningen – ofta utan arbetsmarknadsrelevans ...

Back to top