Marknadsledande på rökgaskondensering

Radscan Intervex AB har en samlad spetskompetens inom området rening av och energiåtervinning ur fluider, både inom processindustrin samt värme- och kraftvärmesektorn.
Företagets största och viktigaste affärsområde är rökgaskondensering. Tack vare teknikutveckling, inte minst inom området vattenrening, så är Radscan Intervex sedan flera år marknadsledande.

Processkunskap, kombinerat med projektledningserfarenhet, gör att Radscans typiska leverans är av typen ”Turn-key”, där komplett processutformning, installation och idriftsättning av leveransen ingår.
Grunden till Radscan Intervex lades 1976 i samband med de första energikriserna på 70-talet. 1999 började företaget med rökgaskondensering och efter tre-fyra år var Radscan den ledande aktören på marknaden.
Företaget grundades i Nyköping, men idag finns man i Västerås, där cirka 15 anställda arbetar.
– Våra kunder är främst kommunala värmeverk eller de som bygger värmeverk, men även en del pappersbruk som har behov av energieffektivisering, berättar Tomas Börgesson, VD på Radscan Intervex.
Företaget arbetar med energiåtervinning av ”fuktiga rökgaser”. När man eldar något fuktigt, exempelvis trä, så bildas mycket vattenånga i gaserna som går ut genom skorstenen.
– Vattenångan innehåller väldigt mycket energi och den energin tar vi hand om och för över till det kommunala fjärrvärmenätet. Inom det här området vill jag påstå att vi är världsledande, säger Tomas Börgesson.
Rökgaskondensering medför flera betydelsefulla fördelar. Rökgasen tvättas från stoft och försurande beståndsdelar och kyls ned under vattenångas daggpunkt, vilket frigör ångbildningsvärmet som då kan återvinnas i fjärrvärmenät.
Rökgaskondenserings främsta syfte är att återvinna energi, men systemet har därtill ett flertal positiva effekter på miljön.

Siktar på Polen
Radscans kunder finns i huvudsak i Sverige, men man sneglar nu på att bredda verksamheten till Östeuropa och då främst Polen, där man har stora behov av energieffektivisering.
­– I Polen eldar man mycket med kol som innehåller svavel och som släpps ut genom skorstenen. Från och med 2016 kommer EU att ställa oerhört höga krav på Polen vad gäller rening av rökgaser och där har vi en teknik som vi tror mycket på, säger Tomas Börgesson.

Erfarna specialister
Radscan Intervex har ett stort antal välutbildade och erfarna specialister med omfattande kompetens samt erfarenhet av miljö- och energiteknik inom en mängd industriella processer. Företagets nöjda kunder borgar för att de förslag till problemlösningar som man utarbetar tillgodoser ställda krav på optimal rening och energiåtervinning.
Radscans verksamhet har fått stor uppmärksamhet, både nationellt och internationellt. 2008 vann företaget Guldstänks miljöpris och 2010 fanns Radscan på listan över Sveriges Gasellföretag.
Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Radscan Intervex i maj 2008 och i maj 2011 var representanter för företaget inbjudna som talare vid ett statsbesök i Polen. Mötet invigdes av kung Carl XVI Gustav.
Tomas Börgesson ser ljust på framtiden för företaget och tror på en fortsatt utveckling.
– Ja, vi har många projekt på gång, både i projekteringsstadiet och i upphandlingsstadiet, säger han.
Tomas Börgesson, 40, har jobbat på Radscan Intervex sedan 2002 och tog över VD-posten 2009.


Utbildning SNL 2012-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-1

Huvudtema: Utbildning
Regeringen vill stärka innovationer ur akademin

Näringsdepartementet leder arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi med siktet ställt på 2020. Utvecklingen av strategin involverar alla departement och har bäring på många pågående processer inom olika politikområden som har betydelse för Sveriges långsiktiga innovationsklimat ...

Back to top