Lundsbergs skola – modernt pedagogiskt alternativ med hög akademisk kvalitet

Lundsbergs skola har som Sveriges äldsta riksinternat, grundat 1896. Lundsberg är en modern internatskola som andas framtidstro. Skolan ligger mitt i natursköna Värmland, vilket bidrar till den unika, kreativa miljön för både lärande och rekreation. Lundsberg tillämpar målinriktade satsningar för att höja kompetensen inom bl.a. matematik med fler lärarledda lektioner. Lärarna handplockas och kompetensen integreras med moderna tekniska hjälpmedel som förhöjer lusten att lära.

I drygt hundra år har Lundsbergs skolas motto varit att ligga i frontlinjen när det gäller pedagogik, didaktik och ledarskap. Man ligger också långt framme i den tekniska utvecklingen med tillgång till avancerade hjälpmedel som lyfter lärandet till en helt annan nivå.
– Vi har investerat i s.k. SMARTboards uppkopplade till internet i samtliga klassrum, berättar rektor Staffan Hörnberg. Det underlättar för både lärare och elever, anteckningarna sparas efter lektionens slut och kan därefter publiceras över nätet. Det är ett pedagogiskt hjälpmedel för att uppnå goda resultat.

Lärare som mentor
På Lundsberg har lärarna en coachande roll som mentor för eleverna, varje elev syns och får utrymme för sitt lärande. För ca två år sedan startade skolan ”Varje elev – ett projekt”, som är en satsning med stort fokus på individen. Åtagandet innefattar även elevens fysiska utveckling och sociala kompetens ur ett bredare perspektiv.
– Vi tillämpar individuell coachning för att varje elev ska kunna nå sin fulla potential. Lärarna hjälper eleverna sätta upp personliga mål och motiverar därefter varje elev till att uppnå dem. Vi skapar entusiasm och vilja att lära, det är något utav det viktigaste vi gör här på skolan, fortsätter Staffan Hörnberg.

God studiemiljö
Utbildningen baseras på beprövade och framgångsrika pedagogiska modeller förenade med det senaste inom modern informationsteknologi. Kunskap och läromiljö hör ihop, därför lägger skolan också stor vikt vid att tillhandahålla en vacker, lugn och stimulerande studiemiljö.
– Genom en effektiv undervisning i små klasser och med högkompetenta lärare är våra elever väl förberedda inför högre studier.
Planering och uppföljning av elevernas studieresultat sker via ett modernt webbaserat system. Studieresultaten visar en stark uppåtgående trend och eleverna på det naturvetenskapliga programmet placerar sig betygsmässigt bland de främsta skolorna i Sverige.

Solid kvalitetssäkring för framtiden
De senaste årens breda satsning på matematik med bl.a. fler lärarledda lektioner, samt ämnet Entreprenörskap visar att Lundsbergs skola ligger i framkant. Sammantaget har de satsningar som genomförts bidragit till en solid kvalitetssäkring som i sin tur har medfört en ökad efterfrågan på studieplatser.
På Lundsberg finns ett brett utbud av aktiviteter inom idrott och ledarskap. Sedan 2010 deltar skolan i Gants Rowingrace och det finns även möjlighet att ta jägarexamen, förarintyg och skepparexamen samt att delta i skolans certifierade skidinstruktörsutbildning. För att bredda verksamheten ytterligare har man byggt ett centrum för estetisk verksamhet i de vackra kulturbyggnader som tidigare inrymt bl.a. smedja och där även skolans café är beläget. Varje år arrangeras” Kulturdagar” på skolan, där nästan alla elever deltar i en show och i en musikgudstjänst. Alla anhöriga inbjuds till evenemanget och tillhörande middag.


Utbildning SNL 2012-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-1

Huvudtema: Utbildning
Regeringen vill stärka innovationer ur akademin

Näringsdepartementet leder arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi med siktet ställt på 2020. Utvecklingen av strategin involverar alla departement och har bäring på många pågående processer inom olika politikområden som har betydelse för Sveriges långsiktiga innovationsklimat ...

Back to top