Lunds universitet i frontlinjen – löser globalt problem med adherenser efter operation

Forskare vid Lunds universitet och Institutionen för kliniska vetenskaper har tagit fram en lösning på ett stort globalt problem – postoperativa sammanväxningar orsakade av invärtes ärrbildning. Det finns inga tidigare kliniskt bevisade verksamma medel för att ta tag i problemet med önskad effekt, behovet av en universell lösning är därför mycket omfattande världen över. Lunds universitet befinner sig i frontlinjen nu när man under 2012 hoppas på att kunna påbörja kliniska studier av den nya lösningen.
 
Sammanväxningar (adherenser) i bukhålan efter kirurgi orsakar varje år stort lidande i form av tarmvred, kvinnlig infertilitet, smärta och förhöjd operationsrisk vid kommande operationer i bukhålan. Då problemet är mycket vanligt förekommande (av de 100 000 operationer som sker årligen får ca fem procent problem med adherenser) medföljer också stora hälsoekonomiska kostnader om uppemot 500 miljoner kronor per år i Sverige.
 
Bioaktiva polypeptider är lösningen
Det finns idag inga kliniskt bevisade verksamma medel för att förebygga uppkomsten av adherenser. Problemet uppstår vid ärrbildning efter en operation, och då inte enbart i bukhålan – sammanväxningar är ett omfattande och allmänt problem vid alla större operationer.
Professor Roland Andersson och docent Bobby Tingstedt med forskargrupp har på experimentellt stadium lyckats visa att ärrbildningen kan minskas och sammanväxningar därmed också förhindras genom att man tillför olikladdade bioaktiva polypeptider (proteiner) i ett två-komponentsförfarande. De specifikt identifierade polypeptiderna har dessutom visat sig assistera i annan läkning i bukhålan såsom vid blödning och tarmanastomoser.
De senaste årens studier har fokuserat på att kartlägga polypeptidernas toxicitet och verkningsmekanism, och man står nu i startgroparna för att påbörja kliniska studier.
– Vår lösning är en målsökande mekanism som kan liknas vid ett internt plåster. Preparatet bryts ner av kroppen på fyra veckor och påverkar ingen annan läkning, i alla fall inte negativt, poängterar Bobby Tingstedt.
 
På väg in i nästa fas – klinisk prövning
Lunds universitet har tagit patent på innovationen och etablerat ett kommersiellt bolag för att driva konceptet, BioActive Polymers (BAP), som fått ny VD, Fredrik Lindblad.
– Vi är på väg in i en ny fas och hoppas på att kunna utföra de första kliniska studierna nu under 2012. Vi har en lösning som har stor potential att revolutionera modern kirurgi och operationsvård, där marknaden är betydligt större än enbart bukoperationer. Samhället har enorma kostnader för adherenser inom flera områden, bl.a. inom ortopedi och kardiologi, berättar Roland Andersson.
Adherenser är ett olöst problem av global omfattning. Intresset väntas därför bli mycket stort även internationellt nu när man går från experimentell forskning till kliniska tester. Det som började som ett identifierat kliniskt problem och som under resans gång formades till en innovation som lösning på problemet går nu tillbaka till det kliniska stadiet genom klinisk prövning.
 
För mer information om aktuell forskning inom bukhinnans läkning och prevention av postoperativa sammanväxningar, kontakta Bobby Tingstedt vid Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Bobby.Tingstedt@med.lu.se eller Fredrik Lindblad, fredriklindblad.bap@gmail.com


Utbildning SNL 2012-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-1

Huvudtema: Utbildning
Regeringen vill stärka innovationer ur akademin

Näringsdepartementet leder arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi med siktet ställt på 2020. Utvecklingen av strategin involverar alla departement och har bäring på många pågående processer inom olika politikområden som har betydelse för Sveriges långsiktiga innovationsklimat ...

Back to top