KTH utvecklar grogrund för starkare intresse inom matematikområdet

Intresset för naturvetenskap, teknik och matematik har avtagit dramatiskt bland barn och unga i Sverige. En utav de främsta anledningarna till detta är enligt Professor Boualem Djehiche vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) att det under en längre tid har skett en avmatematisering och nedrustning av matematik, i skolorna. Följden blir påtagligt försämrade generella kunskaper inom ämnet om man jämför med andra europeiska länder vilket har effekter även på högre utbildning med koppling till matematik. För att komma åt problemet samlade Djehiche ihop alla kurser inom finansiell matematik och skapade ett helt nytt förhållningssätt där tillämpningen är det centrala.

Det avtagande intresset för matematik i grund- och gymnasieskolan får långsiktigt svåra konsekvenser för den svenska industrins utveckling. Boualem Djehiche har inom Avdelningen för matematisk statistik vid Institutionen för matematik på KTH skapat möjligheter för studenter och lärare att hantera matematik med finansiell inriktning på ett nytt sätt. Här får studenterna bland annat uppleva att matematik spelar en oerhört viktig roll för samhällets utveckling.
– I undervisningen tillämpas kunskaper om risk och osäkerhet både i finansiella och tekniska system för att tydligt visa vilken central funktion dessa kunskaper verkligen har, poängterar Djehiche. Under sin första termin upplever studenterna ofta att de får en insikt i vad matematik verkligen är och kan tillföra samhället. Vi fokuserar på finansiell risk inom avdelningen, men samma principer för riskanalyser kan appliceras även inom tekniska system såsom energi, infrastrukturella projekt, klimatförändringar och så vidare.

Banker söker ingenjörskompetens
Samtliga utexaminerade studenter får arbete direkt efter sina studier i matematik med finansiell tillämpning från KTH.
– Behovet av matematisk kompetens är i allmänhet väldigt stort på marknaden idag. För att få en uppfattning om hur stort behovet inom det finansiella området verkligen är har vi gjort en undersökning omfattande ett stort antal banker i Sverige. Vi kom fram till att nästan alla, över 95 procent, söker ingenjörskompetens när de rekryterar. Det finns med andra ord en mycket stor arbetsmarknad för våra studenter, med möjligheter att gå i princip hur långt som helst, fortsätter Boualem Djehiche.

Viktigt att stärka intresset tidigt
Genom att samla alla kurser som kan knytas till finansiell matematik och tillämpa det nya synsättet har Djehichelyckats skapa enbra grund som stödjer ett starkare intresse för matematik bland studenterna.
– Jag vågar påstå att vi är unika ivårt förhållningssätt till matematiken och dess tillämpning. Vi bjuder in experter från näringslivet som föreläser för våra studenter. Bland föreläsarna finns bland andra finansmarknadsminister Peter Norman som besöker oss för att skapa motivation och ge insikt i det finansiella.
En utmaning för framtiden är dock att stärka intresset mycket tidigare, på grundskolenivå. Först när avmatematiseringen kan vändas är vi på rätt väg.


Utbildning SNL 2012-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-1

Huvudtema: Utbildning
Regeringen vill stärka innovationer ur akademin

Näringsdepartementet leder arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi med siktet ställt på 2020. Utvecklingen av strategin involverar alla departement och har bäring på många pågående processer inom olika politikområden som har betydelse för Sveriges långsiktiga innovationsklimat ...

Back to top